Arbeiderpartiets historieløse industripolitikk

Bakgrunnen for annonsen i Klassekampen 18. august var AP’s 6-punkts plan for å vinne valget. Partiets tidligere forsøk på å utøve en «aktiv næringspolitikk» har kostet fellesskapet dyrt. Sammenlignet med Europa sakket Norge med planøkonomi akterut med 17 prosent i etterkrigstiden og inntil første oljemilliard på bok i 1973. Produktiviteten under de 8 år med regjeringen Stolenberg var negativ, lavest i Europa sammen med kriserammede Hellas med minus 3,2 prosent.

Hvorfor går Norge «så det suser»? Regjeringen Solberg fulgte opp med positive rammevilkår for privat næringsliv. Resultatet ble en vekst på 4,8 prosent. Nå skal fellesskapet igjen utsettes for Arbeiderpartiets «aktive næringspolitikk». Primære verktøy for jobbskaping, investeringskapitalen, annekteres for bl.a. å subsidiere fangst av havvind med 25 milliarder kroner. Subsidiespesialisten Vestre vet bedre enn landets 12.000 største jobbskapere hvor investeringskapitalen best plasseres.

Innlegget «Lødingens grunnlurte AP-velgere» beskriver hvilke ressurser som ligger bak finansieringen til drift av kommunens sykehjem med 60 beboere. Eksempelet som benyttes er en bedrift som har brukt 100 år på å utvikle seg til en virksomhet som finansierer et sykehjem. Typisk står investeringer på 2 milliarder kroner bak en bedrift som er i stand til å besørge velferd i omfang 41 millioner kroner.

De politiske partier burde konkurrere om å legge best mulig til rette for norske privateide bedrifter. I stedet har det norske folk fått partier på venstresiden som kappes om å annektere egenkapitalen fra bedrifter og eiere. I så stor grad at de største jobbskaperne tvinges utenlands – av hensyn til bedrift og arbeidsplasser. Hvordan er det mulig å lage partipolitikk som diskriminerer eget lands jobbskapere? Svaret er at mens vi heier på våre idrettshelter er det opportunt for sosialistene å spille på – overfor veldig store velgergrupper – at noen har lykkes i det internasjonale marked og derved opparbeidet betydelige formuer. Ikke i form av kontanter, men gjennom verdien bedriftene representerer.

Del dette innlegget:

Publisert: 19. august 2023