Borgerlig valgseier

Fortellinger og realiteter

Gi din støtte
Hva skal vi leve av

Gaver til aksjonen

Stortingsvalget 2025 markerer det tredje valg hvor vi fremmer budskap i favør borgerlige løsninger for fellesskapet. Ønsker du å bidra til våre aktiviteter under valgkampen, kan pengegaver betales til aksjonens konto som disponeres av vår forretningsfører Morten Garman.
Innbetalingen merkes med «gave».

Innbetalinger foretas til bankkonto i Danske Bank: Borgerlig valgseier | 8101.47.43669

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Gjennom mange budskap før forrige stortingsvalg satte vi lys på spørsmål som ‘hva vi skal leve av i fremtiden’.

Stortingsvalget 2021 skulle derimot handle om påstått skattelette til de rike og økende forskjeller. Etter 8 år med borgerlig regjering levde vi i verdens mest omfordelte land, økonomien gikk så det suste med ettervirkninger for investeringer og eksport gjennom 2023. Skatteletten gikk til folk flest og SSB dokumenterer at selv gjennom pandemien i 2020 var det ingen økte forskjeller. Velgerne ble feilinformert i valgets to viktigste saker.

Gini-koeffisienten er venstresidens primære mål på ulikhet. Lave tall = liten ulikhet.

Alle ønsker videre utvikling av velferdspakken. Vårt fokus er finansieringen av norsk velferd. Den undergraves av regjeringen Støre gjennom destruktive rammevilkår for privat næringsliv. Når ble det god politikk å ta settepoteten fra bonden?

Vi må lære gjennom å diskutere virkemidlene som ga landet investeringene og etterhvert nær full sysselsetting.

Bidra til at de viktige problemstillingene løftes frem før stortingsvalget i 2025.

Støtt Aksjon for borgerlig valgseier!