Borgerlig valgseier

Fortellinger og realiteter

Gi din støtte
Hva skal vi leve av

Medlemsfordeler og gaver

Medlemskap tegnes ved innbetaling av medlemskontingenten på kr 1000.
Innbetalingen merkes «medlemskap»

Dersom man ikke ønsker å være medlem, men ønsker å bidra, kan pengegaver betales til samme konto.
Innbetalingen merkes med «gave».

Innbetalinger foretas til bankkonto i Danske Bank: Borgerlig valgseier | 8101.47.43669

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Vi lever i verdens mest omfordelte land, men likevel vinkles valgkampen rundt økende forskjeller. Er det ikke viktigere å sikre at velferdspakken til alle nordmenn fortsatt styrkes?

Hvorfor er ikke dette temaet en del av valgkampen? Nordmenn mottar årlig direkte og indirekte velferd for 330.000 kroner, med en vekst de siste årene på hele 60.000 kroner. Hvorfor gjøres ikke dette kjent for velgerne? Hvordan skal vi finansiere verdens største velferdspakke i fremtiden?

La oss heller diskutere utviklingen for virkemidlene som har gitt suksessoppskriften de siste årene!

Bidra til at de viktige problemstillingene løftes frem i debatten i høstens valgkamp.

Støtt Aksjon for borgerlig valgseier!

Om oss

Styreformann Finn Helge Tolpinrud (til høyre) og talsperson Ole Gunnar Hauso arbeidet sammen på Standard Telefon og Kabelfabrik på tidlig 1980-tall. Foreningens medlemmer har lenge sett behovet for et engasjement fra grasrota på borgerlig side.

Bakgrunnen for Aksjon Borgerlig Valgseier er et ønske om å sikre inntektssiden for verdens beste velferdspakke. Velgerne tilføres lite kunnskap om verdens største velferdspakke som var på over 330.000 kroner pr innbygger inn i pandemien. Enda mindre får vi vite om den kritiske finansieringen.

Via en gigantisk omfordeling, betaler halvparten av oss nå bare ca. 40.000 kroner i gjennomsnitt i inntekt- og formuesskatt for hele bredden av direkte og indirekte velferdstjenster. Eksempelvis gikk vi inn i pandemien med rekordmange 17 sykepleiere mot Sveriges 11 pr. 1000 innbyggere

Hvordan er denne gigantiske velferd og store omfordeling finansiert når “bare” en femtedel kommer fra vår gevinst i oljelotteriet? Hva er grunnlaget for utvikling av teknologi som gir oss alle fordelene i dagliglivet som vi tar for gitt?

Dette er viktig informasjon for velgerne som skal bestemme den videre kurs for hele nasjonen. Med interesse for SMB-sektoren, Norges største jobbskaper, vil denne hjemmeside søke å tegne et kart som er mer i samsvar med terrenget; realitetene. Med verdens største omfordeling ivaretatt, vil vi en måned før valget forsøke å besvare spørsmålet valgkampen burde handle om: -Hva skal vi leve av i fremtiden.

Når ingen holder igjen på utgiftssiden, handler opprettholdt velferd selvsagt om inntektssiden. Venstresiden er samlet om løsningen: Målrettet beskjæring av verdiskapernes viktigste jobbskaperverktøy; investeringskapitalen. Vi spør: Hvordan kan lavere investeringer være til nytte for distriktene, sysselsetting og bærekraftige velferd? Denne side fokuserer på et annet spørsmål som ikke er på dagsorden:

-Hva er god politikk for hele landet? Vi vil se nærmere på gjeldende fortelling om landets tilstand opp mot realitetene. Tegnes kart i samsvar med terrenget?

Klikk her for å lese våre vedtekter!