Borgerlig valgseier

Fortellinger og realiteter

Gi din støtte
Hva skal vi leve av

Gaver til aksjonen

Ønsker du å bidra til våre aktiviteter under valgkampen, kan pengegaver betales til aksjonens konto som disponeres av vår forretningsfører.
Innbetalingen merkes med «gave».

Innbetalinger foretas til bankkonto i Danske Bank: Borgerlig valgseier | 8101.47.43669

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Gjennom mange budskap i forrige valgkamp søkte vi å sette lys på spørsmål som hva vi skal leve av i fremtiden.

Stortingsvalget derimot skulle handle om påstått skattelette til de rike og økende forskjeller. Etter 8 år med borgerlig regjering levde vi i verdens mest omfordelte land og økonomien gikk så det suste. Skatteletten gikk til folk flest og SSB dokumenterer under at det var ingen økte forskjeller. Velgerne ble feilinformert i valgets to viktigste saker.

Gini-koeffisienten er venstresidens primære mål på ulikhet. Lave tall = liten ulikhet.

Alle ønsker videre utvikling av velferdspakken. Vårt fokus er finansieringen av norsk velferd. Kan den sikres med destruktive rammevilkår for privat næringsliv? Er det god politikk å ta settepoteten fra bonden?

La oss lære gjennom å diskutere virkemidlene som ga landet investeringene og dermed nær full sysselsetting.

Bidra til at de viktige problemstillingene løftes frem i debatten i høstens valgkamp.

Støtt Aksjon for borgerlig valgseier!