Om oss

Våre erfaringer stammer primært fra SMB-sektoren, Norges største jobbskaper med en million ansatte. Under borgerlige rammevilkår ble nedgang blant småbedriftene snudd til oppgang over det ganske land etter regjeringsskiftet i 2013.

Primære fokus for Aksjon Borgerlig Valgseier er positive rammevilkår for finansieringen av verdens største velferdspakke. Borgerlige løsninger sikret innbyggerne en realvekst på over 30.000 kroner i form av direkte og indirekte offentlige tjenester. Varig infrastruktur ble prioritert fremfor valgløfter og kortsiktig symbolpolitikk. 12.000 sykehjemsplasser ble etablert mot kun 2.040 under åtte Rød-Grønne år. Norge var rustet til å gå inn i pandemien med rekordmange 17 sykepleiere mot Sveriges 11 pr. 1000 innbyggere.

Finn-Helge og Ole-Gunnar diskuterer
Styreformann Finn Helge Tolpinrud (til høyre) og talsperson Ole Gunnar Hauso arbeidet sammen på Standard Telefon og Kabelfabrik på tidlig 1980-tallet. Foreningens medlemmer har lenge sett behovet for et engasjement fra grasrota på borgerlig side.

AP’s mantra om ‘skattelette eller eldreomsorg’ ble omgjort til skattelette og eldreomsorg.

Finansiering av velferd handler om mer enn ønsket om ta de rike, mer enn beskatning  med kirurgisk presisjon av store jobbskapere. Velgerne vet lite om finansieringen av verdens største velferdspakke. Enda mindre om verdien av velferdspakken som nå har passert 390.000 kroner pr innbygger. Hvorfor får ikke innbyggerne denne type informasjon?

Omfordelingen er gigantisk, men vi blir fortalt at noen burde betale mer. Det er ukjent at i en representativ gruppe på 6 skatteytere, betaler den ene like mye personskatt som de 5 andre tilsammen. Rettferdig nok? Og når er nok nok?

Intensjonen med hjemmesiden er å bidra med svar på spørsmål som: Hva er god og hva er dårlig politikk for et fellesskap? Venstresiden står samlet bak løsningen: Mer omfordeling gjennom målrettet annektering av verdiskapernes viktigste jobbskaperverktøy; investeringskapitalen.

Videre: Hvorfor er reduksjon i investeringene nyttig for lokalsamfunn, sysselsetting og bærekraftig velferd? Merkverdig, ettersom i alle kommuner langs kysten kjemper ordførererne om investeringer. De ser ringvirkningene av etableringene, mens en naiv regjering lever i den tro at jobbskapere er upåvirket av skatt. Ekstraskatt som gjør prosjekter ulønnsomme.

Hjemmesiden dokumenterer at nåværende regjerings destruktive rammevilkår for privat næringsliv tapper fellesskapet for mange titalls milliarder kroner. Regjeringens regning for bygging av havvind ser ut til å overstige 100 milliarder kroner. Med svak politikk for eldreomsorgen, er det viktig å huske at hver tapt milliard kan finansiere 1.000 hjelpepleiere.

Velgerne er i den heldige posisjon at de bestemmer videre kurs for landet.

Klikk her for å lese våre vedtekter!

Partiloven:

Aksjon for Borgerlig Valgseier, ved forretningsfører/advokat Morten Garman, påser at alle bidrag gitt til aksjonen oppfyller kravene i Partiloven § 17 a. (2) a. og b.

I den grad det blir gitt bidrag til politiske partier er det «Aksjon for borgerlig valgseier» som står som bidragsyter. § 17 a. (1)

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) – Lovdata