Kunsten å lukke øynene

Kunsten å lukke øynene

Sist vinter var det mange som frøs på grunn av strømprisene,
og det vil kanskje skje igjen. Lukk øynene.


Sist vinter var det mange som sultet også.
Lukk øynene en gang til.


Nåværende regjering fjerner fritt brukervalg, og folk dør i behandlingskøer.
Det som ikke går bra, går over. Lukk øynene.


Regjeringen vil ha flere lensmannskontorer.
Politiet vil helst slippe på grunn av mangel på kvalifisert personell.
Lukk øynene.


Utenlandsk kapital slipper formuesskatt. Derfor flytter mange fra Norge.
Lukk øynene.


Regjeringen vil oppheve etablerte fylkesgrenser, og milliarden vil renne ut.
Lukk øynene.


Formueskatten belaster solide bedrifter hardt. Lukk øynene hardt igjen.
Venstresiden vil ha slutt på private aktører innen omsorg.
Vent på din tur og lukk øynene.


Arbeiderpartiet fjernet fraværsgrensen, og fraværet føyk i været. Lukk øynene.
Venstresiden vil begrense adgangen til bruk av vikarer.
Vil du ikke ha fulltidsjobb, så lukk øynene.


Regjeringen vegrer seg for å adressere ungdomsvold.
Synes du det skaper utrygghet, så lukk øynene.

Del dette innlegget:

Støtt aksjonen med en pengegave nå!

Les mer

Publisert: 6. september 2023