Bilde av Alena Koval fra Pexels

Borgerlig styre gir forutsigbarhet i klimakampen!

Borgerlig politikk kombinerer økt tempo i det grønne skiftet, samtidig som vår velferd opprettholdes. Oppskriften er gode rammebetingelser for investeringer i tekniske nyvinninger og innovasjon.

Hvorfor er velferd og rammebetingelser for næringslivet viktig i klimakampen?

Enkle budskap fra den rød-grønne opposisjonen kan i første omgang høres ut som gode bidrag i klimakampen. Og enkeltvis er det ofte ikke noe i veien med tiltakene i seg selv. Problemet er at det mangler realisme i gjennomføringen finansielt. I realiteten vil Arbeiderpartiet og Senterpartiets skattepolitikk svekke næringslivet. Partienes avhengighet av SV, MDG og Rødt vil ytterligere underminere privat næringsliv. Det er viktig å forstå at uten bidragene fra næringslivet blir det fint lite midler igjen til å finansiere tiltakene.

På kort sikt kan valg vinnes gjennom å fore velgerne med bondens settepoteter, men hva med neste års avling?

For å sikre en forutsigbar og gjennomførbar klimakamp, må tiltakene finansieres med langsiktighet. Dersom investeringskapitalen skattelegges, vil tiltakene måtte nedprioriteres når pengene er brukt opp. Det vil ikke være midler igjen til den krevende og langsiktige innsatsen som kreves for at klimatiltakene skal virke. På kort sikt kan valg vinnes gjennom å fore velgerne med bondens settepoteter, men hva med neste års avling?

Også vår velferd er et viktig poeng i klimakampen. Hva vil skje hvis vår levestandard brått reduseres? Vil vi på tross av dårligere råd og økte sosiale problemer ignorere vår egen situasjon og bruke all vår energi på kampen for et bedre miljø? Noen vil sikkert nikke anerkjennende til dette og være villige til redusert levestandard. Mange vil også nikke anerkjennende til dette i offentlig sammenheng, men hvor mange av disse vil faktisk være villige til et slikt kompromiss når det kommer til stykket? Hva med deg, om du kjenner ordentlig etter?

Ved å opprettholde og styrke vår velferd vil det for det store flertallet være vesentlig enklere å avse ressurser til det viktige miljøarbeidet. Denne velferden krever også et vitalt næringsliv med rammevilkår som motiverer til investeringer.

Norge ligger på 1. plass på FN sin oversikt: «Human Development Indicators». Forskjellene i Norge har aldri vært mindre!

Venstresidens forslag til skattelegging reduserer jobbskapernes muligheter for å skape arbeidsplasser. Følgelig reduseres finansieringen av alle de unike sosiale godene vi i Norge tar for gitt. Velstanden finansieres av arbeidsplassene i det private næringsliv. Et borgerlig styre har sørget for rammevilkår som har gjort det mulig for bedriftene å vokse. Bidraget tilbake til fellesskapet har økt med hele 60.000 kr. per innbygger i direkte og indirekte velferd i regjeringsperioden. Det er også viktig å være klar over at det å kunne opprettholde arbeidsplasser i det offentlige vil være avhengig av et sterkt og konkurransedyktig privat næringsliv. Norge ligger på 1. plass på FN sin oversikt: «Human Development Indicators». Forskjellene i Norge har aldri vært mindre! Det er faktisk så enkelt at en stemme til venstresiden bidrar til å undergrave næringslivets evne til å finansiere dagens velferd og vår utvikling.

Resultatene

At borgerlig politikk fungerer i klimakampen, er veldokumentert. Dessverre settes ikke dagsorden så ofte på disse resultatene. Og en forsvarlig politikk er ikke nødvendigvis det som journalistene omfavner i sin ivrige jakt etter sensasjoner og klikkbare nyhetssaker. Dette gjør at mange ikke kjenner så godt til resultatene av det gode arbeidet.

Visste du at?

  • I år er utslippene de laveste siden 1993, til tross for at vi både har blitt én million flere mennesker og den norske økonomien (BNP-en) har doblet seg.
  • Det åpnes flere områder for havvind i tillegg til Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
  • Det gis statsstøtte til flytende havvind i området Utsira Nord, uten at det går på bekostning av høyere priser på land.
  • Det er lagt frem et veikart for hydrogen.
  • Det er satt ned et «hurtigarbeidende utvalg» ledet av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad for å sikre raskere utbygging av kraftnettet. Dette er viktig for å sikre rammevilkår for nye grønne jobber.
  • Plan for å bygge ut strømnettet for å sende kraft fra land til olje- og gassanlegg.
  • De borgerlige partiene har et tydelig program for hvordan klimakrisen skal løses, samtidig som finansieringsplanen er realistisk.  

Politikk som fungerer

De borgerlige partiene har i to perioder (åtte år) jobbet målbevisst med å redusere utslipp og bidra til en sunnere klode.

I år er utslippene de laveste siden 1993, til tross for at vi både har blitt én million flere mennesker og den norske økonomien (BNP-en) har doblet seg.

Satsningene på det grønne skiftet gir også muligheter for nye jobber innen hydrogen, CO2-fangst og -lagring, havvind og batteriproduksjon. For å lykkes er det derfor viktig å sørge for at virksomheter som etablerer seg og satser på disse områdene får nødvendige rammevilkår.

investering → nye arbeidsplasser → større skatteinngang (selv med lavere skattesatser)

= finansielle muskler til å satse på både miljø og velferd!

Bidra til at den gode utviklingen fortsetter – Stem borgerlig!

Del dette innlegget:

Publisert: 9. september 2021