Dagbladet og de rike – Lysbakkens lovnad

«Dette er en lederartikkel fra Dagbladet, og gir uttrykk for avisas syn. Dagbladets politiske redaktør svarer for lederartikkelen.«

Arveavgift: – Ingen gladmelding om arven (dagbladet.no)

«…skatt på arv henvises til historiens skraphaug. Det er et sykdomstegn for norsk politikk.»

Audun Lysbakken, SV | Audun Lysbakken lover skattesjokk: – Festen til de rike er snart slutt (nettavisen.no)

«…festen til de rike er snart slutt.»

Det stemmer at også de rikeste blir rikere, slik som Witzøe og Røkke. De er på papiret ultrarike. Mesteparten av pengene er bundet opp i verdiskaping, laks og industri, altså i norske arbeidsplasser.

Rikinger, ingeniører, lærere, industriarbeidere, lakseslaktere, sykepleiere – alle bidrar til verdiskapingen som bygger velferdsstaten videre.

Rikingene er the bad guys for Dagbladet og SV.

La oss si at SV får et sosialistisk flertall som tar fra de rikeste 70% av alle verdier de eier ved et generasjonsskifte. Hvem skal få pengene? Vi vil tro det er staten, styrt av Lysbakken og hans likesinnede i en tenkt situasjon.

Hm… Hva med utsnitt fra SVs partiprogram: «Kampen for sosialisme må først og fremst drives gjennom en massiv folkelig mobilisering, forankret i de sosiale gruppene som rammes når markedskreftene får styre fritt. Et sosialistisk parti er aldri sterkere i folkevalgte organ enn den folkelige mobiliseringen som skjer utenfor. Det er her vi henter vår styrke. Vi kjemper for et folkestyre og for sosialisme nedenfra. Et sosialistisk folkestyre kan først bli en realitet når folk selv er med på å forandre samfunnet. I kampen for sosialisme trengs ikke bare et sosialistisk parti, men en folkebevegelse. SVs sjel ligger i sosialisme nedenfra

Vi skjønner i hvert fall at SV vil være en sentral styringsinstans i den videre samfunnsutviklingen etter at de har fått makten på sine premisser. Med et flertall bak seg vil de ta over for Witzøe og Røkke, sammen med en folkebevegelse, for å fjerne forskjeller og sikre alle like vilkår… hm…

Vi synes det er viktig å ta ting på alvor, og SV på ordet. Derfor denne lille tankerekken.

Norge har verdens største velferdspakke. Gjennomsnittslønnen i Norge er 520 000.

2 1/2 million skattebetalere betaler ca. 40.000 kroner i skatt for en velferdspakke verdt minst 300 000 kroner. Direkte og/eller indirekte goder for hver og en av Norges innbyggere.

Og hva vil SVs velgere og Dagbladets lesere etter hvert si til en politikk der de som har betalt deler av regningen etter å ha skapt milliardverdier for seg selv og andre stikker utenlands?

Kanskje virksomhetene blir solgt til utenlandske eiere? De faktiske forhold er at landets ultrarike, ca. 400 milliardærer eller de 0,01% av skattebetalerne, på personlig basis bidrar med skatt tilsvarende 140 vanlige skattebetalere. Dette er deres minste bidrag.

  • De rike kan utvilsomt unne seg mer luksus enn andre. Hvorfor konstrueres fortellinger som om de nesten ikke bidrar?

Det store er alle investeringene. Grunnlaget for alle arbeidsplassene; lønn, skatt og kjøpekraft som basis for enda flere arbeidsplasser, skatteinngang og finansiering av vår velferd.

Signalet til de ultrarike er klart. Men hva tror Dagbladet blir signalet som sendes til klassen under, de «semi-rike»?

– Hvorfor skal de investere videre i Norge?

– Hva blir den langsiktige konsekvens for dagens unge?

Del dette innlegget:

Publisert: 17. juli 2021