Faktisk.no dømmer oss «Faktisk feil» om forskjeller. Vi om Faktisk.no: Helt feil!

www.faktisk.no/artikler/z3mdg/jo-det-har-vaert-lavere-forskjeller-i-norge-for

Vår hovedkritikk av Faktisk.no er at de serverer informasjon som påvirker velgerne basert på enkeltforskeres (SSB: Aaberge m. fl.) måte å forstå virkeligheten på. En virkelighetsforståelse flere enn vi stiller store spørsmålstegn ved.

I et kritisk perspektiv er ingen forskere «uavhengige». Metoder, virkelighetsforståelse og politisk ståsted påvirker også forskning.

Det viktigste: Ignoreringen av verdens beste velferdspakke når lønna til fattig og rik sammenlignes. Dette mener vi kan karakteriseres som villedende, og ikke forskning som er realitetsorientert og sannhetssøkende innenfor en rimelig forståelse av nordmenns økonomiske hverdag. Der vi alle har tilgang til den norske velferdspakken på 330 000 kroner pr innbygger. Og de som får mest av den ofte er de økonomisk svakeste blant oss. Noe som selvfølgelig er riktig.

Det er selve kjerna i velferdsstaten. Som vi ønsker å styrke, og som vi kan belegge med tall at den borgerlige regjeringen de siste åtte år har styrket med over 60.000 kroner.

USA trekkes gjerne inn i sammenligningen av toppinntekter. Finansdepartements sammenligning av realløn av de norske 20 prosent nederst på lønnsstigen (P20) følger øverste P90 fullt ut. Dette er en sammenligning før norske innbyggere kan påplusse alle «gratis» velferdstjenester. Barnehagen gir amerikaneren en regning på over 100.000 kroner. Ola Nordmann: 30.000 kroner. Eller helt gratis ved lønn under 547.000 kroner.

Faktisk.no har nå begynt å ta inn deler av den norske velferdspakken i sine konklusjoner. Så får vi se hva som kommer ut av det etter hvert.

Konsekvens av Faktisk.no og Aaberges måte å vurdere virkeligheten på: Venstresiden har lykkes godt med å sementere de påstått økende forskjeller som viktigste sak i verdens mest omfordelte land. Verdens tredje rikeste land. Norge som scorer som nummer èn i verden i vurderingen av helsetjenester.

Realiteten er at vanlige folk, vanlige innbyggere siden 1973 har fått del i mer enn 4.000 oljemilliarder fra vår gevinst i oljelotteriet. Siden 2013 er felleskapet ytterligere styrket med 460 milliarder kroner i form av direkte og indirekte velferd. Dermed kan kostnaden av en barnehageplass i Norge subsidieres med mer enn 100.000 kroner.

Inntil 2.verdenskrig var forskjellen i lønnsinntekt stor. På 1970-tallet var ulikheten minst, basert utelukkende på lønnsslippen. Med de store oljeinntektene etter 1970-tallet er norske innbyggere tilført velferdstjenester for mer enn 4.000 milliarder kroner. Gjennom å ignorere denne enorme gevinsten, kan Faktisk.no konkludere at ulikheten var lavere på 1970-tallet. Ønsker lavtlønnede seg tilbake til 1970-standard?

Dette illustreres i begrunnelsen til Faktisk.no hvor man refererer til SSB statistikk – som kun er basert på lønn. Aksjon for Borgerlig valgseier har overfor Faktisk.no mislykkes i å nå fram med denne fatale svakhet i sammenligningen.

Så til den blinde tillit Faktisk.no utviser overfor Rolf Aaberge.

1. Om effekten av offentlige tjenester skriver Faktisk.no:

I disse dager jobber SSB-forsker Aaberge og kollegene Langørgen og Lindgren med en artikkel, der de beregner den kombinerte effekten av tilbakeholdte overskudd og offentlige tjenester.

Her bør Faktisk.no merke seg at for å «gi en best mulig beskrivelse av realøkonomien», må offentlige tjenester inkluderes. Også gruppen bak Borgerlig valgseier har påpekt dette overfor Faktisk.no flere ganger, år tilbake i tid.

2. Neste spørsmål fra Faktisk.no om ulikheten i Norge kan sies å være på sitt laveste nivå noensinne, dersom man tar høyde for verdien av offentlige tjenester, sier Aaberge følgende:

– «Nei, en må tilbake til slutten av 1970-tallet for å finne det laveste nivået på inntektsulikheten i Norge.»

Sammenligningen svikter totalt, for igjen hopper forskeren over verdens største overføringer til verdens rikeste «fattige». Ja, han skriver «inntektsulikheten» – men alle nordmenn har i tillegg til sin inntekt tilgang til massivt med offentlige tjenester som de ikke betaler for.

Del dette innlegget:

Del dette innlegget:

Publisert: 20. august 2021