Frp mottar nye 5 millioner i valgkampstøtte

PRESSEMELDING: Frp mottar nye 5 millioner i valgkampstøtte fra foreningen «Aksjon for Borgerlig valgseier»

Styret i foreningen «Aksjon for Borgerlig Valgseier» har besluttet å gi nye 5 millioner kroner i økonomisk støtte til FrP fra bidrag som foreningen har mottatt fra et økende antall støttespillere. Støtten vi har mottatt er en annerkjennelse av aksjonen og arbeidet som vi gjør for å sikre fremtiden til kommende generasjoner, sier styremedlem og talsperson for foreningen, Ole Gunnar Hauso. Intensjonen til «Aksjon for Borgerlig Valgseier» er å bidra med kunnskap om hva som er god politikk for finansieringen av felleskapet. Dette formidler vi på vår hjemmeside og i reklamekampanjer.

I den grad vi får inn økonomiske bidrag utover egen drift vil disse bli overført til politiske partier på borgerlig side. Til nå er det kun Frp som har takket ja til bidrag fra vår forening, fortsetter Hauso.

Vi har blitt beskyldt for å omgå partiloven fordi våre økonomiske støttespillere ikke blir offentliggjort. LO og fagforbundene oppgir heller ikke navnene på sine medlemmer som i løpet av de siste 5 årene har bidratt til å finansiere venstresiden med over 180 millioner kroner. LO og fagforbundene driver i tillegg politisk samrøre med Arbeiderpartiet gjennom sine styreplasser og lederverv i partiet. Dette er åpenbart bindinger som er i strid med partiloven. Føringer eller slike bindinger eksisterer ikke mellom «Aksjon for Borgerlig Valgseier» og de borgerlige partier. Hva vi står for og arbeider for kommer klart og tydelig frem på vår hjemmeside.

Det har vært hevdet fra enkelte hold at bidrag som vår forening mottar – kan komme fra utenlandske «aktører» eller andre personer eller grupper som ikke tilfredsstiller kriteriene i partiloven. Dette er muligens et utslag av kildeskrekk. På vår hjemmeside går det klart og tydelig frem hvilken kontroll foreningen har med økonomiske bidrag – aksjonen tar ikke imot bidrag fra utenlandske «aktører».

Venstresiden har siden 2017 mottatt 113,5 millioner kroner mer i økonomisk støtte sammenlignet med de borgerlige partiene. Dette går frem av vedlagte tabelloppstilling. I tillegg til å opplyse om god politikk for landet – håper vi at vår forening også skal kunne bidra til å utjevne den «slagside» i økonomiske bidrag som eksisterer mellom partiene på venstresiden og de borgerlig partier, avslutter Ole Gunnar Hauso.

Bilde av en tabell som viser økonmisk støtte til politiske partier fra 2017 til 2023.
Del dette innlegget:

Publisert: 3. august 2023