Hva er best politikk for et fellesskap?

Privat næringsliv skaper verdier og arbeidsplasser primært uten offentlig kapital. I prinsippet skal offentlig sektor og bærekraftige offentlige tjenester baseres på utkommet i privat sektor. Vi bevilger oss i Norge en velferd på 390.000 kroner pr innbygger. Til sammenligning fordeles 115.000 kroner til Svenson fra det svenske statsbudsjettet, utenom kommunale budsjetter.

Oss vanlige folk bidrar i form av personskatt med kun 80.000 kroner. Samlet for en husholdning på fire utgjør direkte og indirekte velferdsgoder hele 1,5 millioner kroner årlig. Hvordan er dette mulig ettersom det fortelles at «noen» nesten ikke betaler skatt og oljeformuen kun bidrar med 60.000 kroner?

QUIZ
Arbeiderpartiet hevdet i opposisjon at Norges rikeste samlet fikk skatte- og avgiftskutt på 107 milliarder kroner. Da finansminister Siv Jensen ble kritisert for «gaven» til de 1000 rikeste på 1000 kroner pr. dag, summerte den seg imidlertid til «bare» 360 millioner kroner.

Til sammenligning utgjorde den samlede skatteletten til «folk flest»

▢  Halvparten     ▢  Det dobbelte     ▢  40 ganger mer

Politikk til beste for fellesskapet

forutsetter god anvendelse av skattekronene. I politikken diskuteres nesten ikke omfanget av posten «Sykdom og uførhet» og vår generøse sykelønnsordning. Handler dette om berøringsangst? Hvorfor er vi sykere enn i våre naboland? Over to år utgjorde økningen hele 7,4 milliarder kroner utover prisstigningen. Nok til å finansiere 7.400 flere hjelpepleiere. I forhold til ­regjeringens «aktive næringspolitikk» er dette likevel småpenger. Forsøk på å fange vind i Nordsjøen som eksempel, koster fellesskapet mye mer.

Talentløshet til 25 milliarder kroner

kan være merkelappen på regjeringens iver etter å fange vind i Nordsjøen. Også våre naboland satser svært mange milliarder på havvind. I så stor grad at Statnett regner med et stort nordisk overskudd på 50 TWh, over en tredjedel av vårt årsforbruk. «Problemet» er så enkelt som at når det blåser på vår side av Nordsjøen, blåser det også på naboens vindmøller. Da blir det overskudd på vindkraft i så stor grad at prisen tidvis blir negativ. Basert på ren symbolpolitikk har regjeringen besluttet at strømmen ikke skal selges ­videre via kabel til utlandet. Dermed påfører ulønnsom politikk fellesskapet en ­ekstra kostnad på 25 milliarder. Er regjeringen flinkere på inntektssiden?

«Som å vinne i Lotto»

er beskrivelsen AP’s ordfører Eva Husby i Hasvik benytter om investeringer i regi privat eierskap. Et lite samfunn sikres 24 nye skattebetalende arbeidere.

Private entreprenører har gitt mange samfunn en «lottogevinst»

– først gjennom selve investeringens ringvirkninger i byggefasen. Floraen av underleverandører og nye sysselsatte bidrar med mer skatt. Deretter kommer de permanente goder fra arbeidsplasser på det nye hotell, fiskemottak eller fabrikk.

Træna får 15-20 nye arbeidsplasser gjennom Gaia Salmons investeringer på 900 millioner kroner. Herav kommer 155 millioner kroner fra utjagde Kjell Inge Røkkes selskap Aker Capital AS. Det handler om privat investeringskapital.

Lovund har gjennom flere tiår hatt gleden av privat entreprenørskap.

Resultat: Denne vakre naboøy til Træna har fått doblet innbyggertallet. I smått kan det lokale eierskap illustreres ved ny flerbrukshall. I stort via en sterk kommune­økonomi med et driftsresultat på 24 prosent. Træna som først nå får gleden av investeringene har slitt med å oppnå 5 prosent. NRK dokumenterer forbilledlig: Helene sjekker ut – Laksemilliardæren – NRK TV.

Statfjord B  ble en pengemaskin for Norge. Uten nok en plattform ville landet gått glipp av 10 kroner for hver krone som ikke hadde blitt investert. Utover byggefasens store ringvirk-

ninger, betaler investert kapital vår velferd i svært mange år. Imidlertid representerer tusenvis av mindre bedrifter en enda større plattform. SMB-sektoren gir hele Norge liv og

sysselsetting. Regjeringen Støres destruktive skattepolitikk har gjort en rekke prosjekter ulønnsomme.

Politikk må legge til rette for investeringer til beste for kommende generasjon.

Del dette innlegget:

Publisert: 4. august 2023