Hva skal vi leve av i fremtiden?

Fellesskapets enorme utgiftsside målt ved statsbudsjettet, er større enn Sveriges med flere enn 10 millioner innbyggere. Aner vi konturene av norsk økonomi omtalt i et nært forestående program a-la TV3’s “Luksusfellen”?

Vår sparekonto har passert 12.000 milliarder kroner. Nåværende pensjonsforpliktelser er på ca. 10.000 milliarder kroner. Imidlertid tar vi nå mer enn 300 milliarder kroner ut av fondet. Årlig.

Innen 2023 vil vi spise av våre barns pensjon. Kan vi tillate oss det? Er det noen partier med respekt for seg selv som er villig til å stå inne for politikk som svekker ungdommens fremtidige velferd? 

Finnes løsninger?

Innen Arendalsuken en måned før Stortingsvalget, vil vår aksjon presentere våre fremtidstanker gjennom bokprosjektet 

Fortellinger og realiteter. – Borgerlig oppskrift for fellesskapet –

Del dette innlegget:

Publisert: 12. juli 2021