«Hva vil Høyre egentlig gjøre for næringslivet i Norge?»

Cecilie Myrseth fra Troms: Norge trenger en aktiv næringspolitikk.

«De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid.»

Innlegg: Norge trenger en aktiv næringspolitikk | DN

Dagens Arbeiderpartipolitikere burde lære av egen fortid. Cecilie Myrseth ble født 5 år etter at datidens Ap-ledere hadde slaktet egen «aktive næringspolitikk». Sammen med en avgått LO-leder måtte tidligere industriminister Finn Kristensen erkjenne den totale misære etter 1970-tallets meget aktive næringspolitikk, som avløste eksperimentet med Arbeiderpartiets planøkonomi. Cecilie Myrseth og dagens Ap-politikere burde lese NOU 1979:35 med full anerkjennelse av borgerlig politikk; rammevilkår for privat næringsliv.

Fra 1970 til 1993 og til ferdig omstilling fra reguleringsregime til vestlig markedsøkonomi, ble det skapt fattige 35.000 arbeidsplasser i privat sektor. Det samme antall som et relativt lite norsk venturekapitalmiljø står bak siste tiår, gjennom investeringer på ca. 130 milliarder kroner. Hva tenker Arbeiderpartiets politikere de kan oppnå ved hjelp av 10 milliarder kroner – finansiert på verst tenkelige måte; annektert fra landet mest potente jobbskapere?

Grunnlaget for sysselsetting er positive rammevilkår for privat næringsliv. Fra egen region burde Cecilie Myrseth se til resultatene for Norges største arbeidsgiver; små og mellomstore bedrifter. SSB tabell 07091:

Kritikken etter oljekrisen var «for lite for sent». En sammenligning mellom småbedrifter med færre enn 50 ansatte demonstrerer resultatet for perioden etter to kriser.

Den næringsfiendtlige politikken under de rød-grønne resulterte i en netto økning på færre enn 100 småbedrifter i Nord-Norge.

Rammevilkår for privat næringsliv resulterte i 1.000 flere småbedrifter i Nord-Norge.

Under borgerlig politikk for fellesskapet er det tillat å lykkes både godt og svært godt. Til større suksess til større kake og mer til fordeling. På området omfordeling er vi allerede på verdenstoppen. Når blir det norsk eierskap og vanlige bedrifters tur?

Del dette innlegget:

Publisert: 31. juli 2021