Hvem skal få din stemme?

Vi får noen spørsmål om hvilke partier som regnes som de borgerlige, og for at det ikke skal være noen tvil om hvem som bør få din stemme i høstens valg har vi satt opp denne enkle oversikten.

Fellesnevneren for de borgerlige partiene er at de legger til rette for å betale velferden og alle kostnadene som kreves for å drive «AS Norge», vårt store felles husholdningsbudsjett. Ved å tilrettelegge forutsigbare og gode rammevilkår for næringslivet sikres du og jeg en trygg og god arbeidsplass. Dermed bidrar alle til fellesskapet slik at det gode helsevesenet, skolene, forvaltningen vår, politiet, forsvaret og alle viktige institusjoner kan utvikles og stadig forbedres.

Et valg av ett av de borgerlige partiene mandag 13.september, er samtidig et langsiktig valg og den beste sikring av bærekraftig velferd. Et ansvarlig valg bør være et av:

Høyre

Høyres politikk er innrettet til beste for fellesskapet og ikke mot enkeltgrupper. Gode rammevilkår for å skape nye arbeidsplasser er virkemiddelet for å finansiere vår velferd. Høyre er kjent for å legge vekt på skolepolitikken og sørge for at ingen går ut på dato. De viktigste områdene inklusiv fritt behandlingstilbud er presentert her: https://hoyre.no/politikk/hvorfor-hoyre/ti-gode-grunner-til-a-stemme-hoyre/

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet er opptatt av vanlige folks hverdag, god velferd og ekstra opptatt av transportsektoren sammen med reduksjon av skatter og avgifter. Som de øvrige borgerlige partier baserer Fremskrittspartiet seg på gode rammevilkår for næringslivet som grunnlag for finansiering av vår velferd. Mer om alle satsingsområdene finnes her: https://www.frp.no/var-politikk

Venstre

Venstre vil skape en grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Partiet ønsker å kutte utslipp, satse på skolen og skape nye jobber. Venstre er kjent for å legge til rette for Norges største arbeidsgiver: SMB-sektoren, små- og mellomstore bedrifter. Andre viktige tema kan du lese mer om her: https://www.venstre.no/om/

Kristelig folkeparti

Kristelig folkeparti vil gi barnefamiliene mer tillit og frihet til å forme sin egen hverdag. Partiet ønsker å kjempe for kontantstøtten og mer valgfrihet for familien. Hovedlinjene i politikken er beskrevet på denne siden: https://krf.no/nyheter/det-som-betyr-noe/

Del dette innlegget:

Publisert: 11. august 2021