Media

Skal hele valgkampen dreie seg om de påstått økende forskjeller, i verdens mest omfordelte land? Eller skal vi snakke om hvordan vi skal styrke velferdspakken til alle nordmenn inn i framtida?

Aksjon for borgerlig valgseier etterlyser en valgdebatt som inkluderer de større spørsmål rettet mot fremtiden.

Her er vår første annonse hvor vi søker støtte til aksjonen. Økonomiske bidrag vil gjøre oss i stand til å belyse de viktige sakene, som underfinansieringen av en bærekraftig velferd. Under nåværende regjering har de direkte- og indirekte velferdstjenester passert 330.000 kroner pr innbygger. Hvordan er vår enorme velferdspakke finansiert? Tiden er inne for å se på rammevilkår for velferdsfinansierende sektor; det private næringsliv. 

Vårt mål er å samle inn en million kroner til helsides annonser i rikspressen. Vi ønsker ditt bidrag velkomment! Har du spørsmål kan du kontakte vår lille administrasjon via hjemmesiden. Kanskje du har lyst til å bidra med innspill til kampanjen? Dette er grasrota som søker ditt bidrag, som en liten motvekt mot de titalls millioner som tilkommer venstresidens kampanje.

LO i Aftenposten 7.juli: Norge må gjenreises etter 8 år med Erna Solberg.

Vårt tilsvar: «Fellesskapet er styrket på alle områder!»

Del dette innlegget:

Publisert: 12. juli 2021