Ove Trellevik i Dagbladet

De rikeste har økt sin andel av formuen hvert år siden Solberg-regjeringen tiltrådte. Men hva er problemet siden hver husstand også er blitt rikere samtidig som det er blitt færre sosialhjelpsmottakere, flere inkluderes i arbeidslivet og andelen husløse er halvert? Jo, problemet er at vi har fått flere milliardærer i landet. Det er det som er venstresidens problem. Se på kjøpekraften for dem med lavest inntekt. Aldri før har forskjellene egentlig vært mindre.

Velstandsutviklingen i Norge – Trenger flere milliardærer (dagbladet.no)

Del dette innlegget:

Publisert: 17. juli 2021