Politikk for hele Norge

Norge er verdens tredje rikeste land. Et tall som kommer frem ved å dele den samlede verdiskaping, brutto nasjonalprodukt, med antall innbyggere.

Inntektene fra oljenæringen vil falle. Det betyr at vi må ta hele landet i bruk for å øke verdiskapingen på andre områder.

Hvorfor?

For å sikre velferden for alle i Norge. Uansett hvor de bor. Velferd for vanlige folk.

De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet vårt – nær 700 milliarder kroner.

SMB-sektoren produserer mye mer enn noen gang. Også illustrert ved Nord-Norge. SSB tabell 07091 gjør det nå mulig å sammenligne 4-års periodene før og etter regjeringsskiftet i 2013.

69 bedrifter med 5 – 50 ansatte kom til i de 4 år før regjeringsskiftet 2013. Etter fortellingen om utviklingen i Nord-Norge, hvordan var utviklingen i de følgende 4 år?

SSB kan nå dokumentere realitetene: Hele 1.240 nye småbedrifter ble etablert de i tre nordligste fylker!

Noen partier ønsker å reversere utviklingen under 8 år med borgerlig regjering. Det gjerlder også beskatningen av småbedriftseierne.

I nord, i vest og i sør finnes mennesker som starter og utvikler små bedrifter. Ofte må de ta sjansen på å låne penger for å komme i gang. Med sikkerhet i familiens husvære.

De som overlever reinvesterer de pengene de tjener i bedriften for å øke verdiskapingen. Slik skapes arbeidsplasser.

Det er dette som er Norge.

Får noen mer penger og bygger større verdier enn andre?

Ja.

Er det produktivt å konstruere konflikter mellom gründere og utviklere og ansatte i bedriftene?

Er tiden kommet for å heie frem jobbskapere som lykkes?

Omtale privat kapital som byggesten for innovasjon, nyskaping, arbeidsplasser og velferd?

Kommende generasjons pensjoner er direkte proporsjonal med de rammevilkår vi gir jobbskaperne i dag.

Del dette innlegget:

Publisert: 12. juli 2021