Pressemelding

Gjennom følgende pressemelding, ønsker vi å takke alle våre bidragsytere for mange bidrag.

Etter en liten oppvarming gjennom sommerferien starter vi vår kampanje. Som det allerede fremgår av våre artikler, ser vi et stort behov for å rette søkelyset mot viktigere spørsmål i valgkampen enn mer omfordeling, i verdens allerede mest omfordelte land. Som hva vi skal leve av i fremtiden. Hvordan er verdens største velferdspakke på 330.000 kroner pr innbygger finansiert? Bidraget fra oljefondet har representert mindre enn en femtedel innen pandemien. Samtidig er venstresidens fortelling at «også næringsliv og de rike må bidra».

Vi ønsker oss flere midler for å korrigere denne fortellingen, både til egne kampanjer og til de borgerlige partiene. Vår fortelling er godt dokumentert i boken «Fortellinger og realiteter – Borgerlig oppskrift for fellesskapet– straks tilgjengelig fra Kolofon forlag.

Allerede har vi sett noen antydninger i retning av økonomiske fordeler til kampanjens styre og talsmenn. Vi er i henhold til vedtektene ulønnet, noe foreningens forretningsfører har full kontroll på. Inntil nå har vi ikke hatt direkte kontakt med partiene vi støtter. Nå signaliserer vi at de fire borgerlige partier gjerne må komme med innspill til oss. Vårt utgangspunkt er Norges største arbeidsgiver, SMB-sektoren. Tiden er inne for å legge til rette for næringsliv og norsk eierskap. Tiden er inne for å diskutere hvordan vår velferd skal sikres for kommende generasjon. Tiden er inne for å se kapital til investeringer som primære byggekloss for ungdommens fremtid. Hvorfor er media og øvrig venstreside helt uinteressert i investeringenes betydning?

GIR 1 MILLION KRONER I VALGKAMPSTØTTE TIL DE BORGERLIGE!

 • «Aksjonen for Borgerlig Valgseier» har gått over alle forventninger ifølge talsperson Ole Gunnar Hauso.
  Foreningen har til nå mottatt kr 5,3 millioner fra mange bidragsytere, og det er vi svært glade for. Borgerlig
  side trenger imidlertid langt flere bidragsytere og støttespillere dersom vi skal ha et håp om å beholde en
  borgerlig Regjering etter valget slik at det flotte arbeidet – som i de siste åtte årene har gjort hverdagen
  bedre for oss alle – kan fortsette. Derfor er det avgjørende at enda flere ser viktigheten av å bidra i aksjonen
  for Borgerlig Valgseier – enten ved å støtte oss eller på andre måter – fortsetter Hauso.
 • De innsamlede midlene som er mottatt av «Aksjon for Borgerlig Valgseier» vil i hovedsak gå til aksjonens
  egen kampanje som starter denne uken, men vi håper også å kunne bidra med ytterligere økonomisk støtte
  til de fire borgerlige partiene – H, FRP, V og KrF – i tillegg til den millionen som vi har overført til nå.
  For mer informasjon om foreningen: «Aksjon for Borgerlig Valgseier» se vår hjemmeside
  www.borgerligvalgseier.no
  eller ta kontakt med foreningens talsperson
  Ole Gunnar Hauso
Del dette innlegget:

Publisert: 11. august 2021