Regningen etter Solberg: «Økt ulikhet i Norge?»

Sosialistisk Venstreparti har lagt frem rapporten

Regningen etter Solberg: Økt ulikhet i Norge.

«Sannheten er at de økonomiske ulikhetene i Norge er store, og at de har økt de siste årene» heter det.

SV – Regningen etter Solberg – SV lanserer rapport om ulikhet

Dokumentasjonen er basert på SVs egen rapport om ulikhet fra 2019. Igjen begår venstresiden tabben:

Verdens største velferdspakke nulles ut. Ignoreres.

Velgerne forledes gjennom å presentasjon av fragmenter av det store bildet. Knapt halvparten av bitene i puslespillet er på plass. For studenten på første jobbintervju, ønskes informasjon om både den totale økonomiske pakken og tilbud som skole og barnehage.

SV tar gjerne æren for full barnehagedekning. I Norge står samfunnet klar for å betale barnepass til kostnad 150.000 kroner årlig. Imidlertid skal ikke SV inkludere den sterkt subsiderte prisen på 3.000 kroner i det totale bildet. Med husholdningsinntekt under 547.000 kroner nulles dessuten hele regningen for barnepass, mens tilsvarende lønnsmottaker i New York må ut med 100.000 kroner for Day Care. 

Subsidiert barnepass og hele det enorme omfang fra krybbe til død som «staten» betaler for innbyggerne, 330.000 kroner, må selvsagt være del av bildet når utviklingen under borgerlig regjering vurderes.

460 milliarder flere velferdskroner er blitt vanlige folk til del siden 2013. Dette representerer en betydelig realvekst for innbyggerne. Til sammenligning evnet Socialdemokraterna kun 10.000 kroner til Sveriges innbyggere.

Ja, fordelingen mellom landets inntektsgrupper kan ha forskjøvet seg med en marginal tusenlapp. Men hvilket motiv har en samlet venstreside inklusiv deres økonomer når realveksten i fellesskapets betalinger forties? Vi snakker direkte og indirekte velferd til mer enn 60.000 kroner pr innbygger!

Det er investeringene i privat næringsliv som er forutsetningen for finansiering av bærekraftig velferd på sikt.

Sosialistisk Venstreparti burde heller studere hva investeringer betyr for aktivitet, jobbskaping og finansiering av vår velferd.

Del dette innlegget:

Publisert: 6. august 2021