Partilederdebatten: Spørsmål som ikke stilles

Partilederdebattene går sin gang uten at programlederne evner å stille de mest elementære spørsmål. Arendal 2021 fire uker før Stortingsvalget er intet unntak. Årene går uten at media eksempelvis forsøker å belyse denne problematiske skatteletten til de rike. Hvem er de rike, hvor stor er skatteletten, hva er problemet og fremfor alt: Finnes ingen positive sider ved skattelette? Dette og andre spørsmål som ikke stilles er belyst i foreningens nye bok:

Fortellinger og realiteter – Borgerlig oppskrift for fellesskapet

Kolofon Bokhandel

En gruppe man kan kalle rike er de 0,3% på topp. Ca. 13.000 velferdsentreprenører har virksomheter innen hele spekteret av norsk næringsliv. Hver og en tok ut en million kroner og over i 2019. Dermed har de bevist en evne utover den halvpart av gründere som er borte etter to år. Hvorfor er ikke denne gruppen interessant annet enn som skatteobjekt? Kunne de ha noen råd å gi når det eksempelvis gjelder det grønne skiftet? Etter en skattelette på vel en milliard, betaler 13.000 personer fortsatt 27 milliarder kroner i skatt.

Påtroppende kollegium som ønsker å styre landet etter valget 13.september. Det eneste de er enige om er å kaste en kompetent og styringsdyktig regjering.

Videre har noen definert omfordeling som hovedtema i verdens mest omfordelte land. LOs leder og øvrig venstresides fortelling er at Norge må «gjenreises».

www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vAvb1B/dette-krever-lo-toppene-allerede-i-hoest-fra-en-stoere-regjering

Fra veksten i velferd for vanlige folk på 460 milliarder kroner siden 2013 – gjenreise til hva??

Hovedtema og det store spørsmålet bør være hva vi skal leve av i fremtiden. Både kommende tiår og kommende femti år.

Realiteten er at innbyggerne nå mottar direkte og indirekte velferd for 330.000 kroner. Hvorfor er ikke velgerne kjent med dette faktum? Veksten i velferdspakken for vanlige folk er på over 60.000 kroner siden den borgerlige regjeringen tok over etter de Rød-Grønne!

Hvordan skal vi sikre finansieringen av verdens største velferdspakke for de neste generasjonene?

Alle forstår at for 5,3 millioner «vanlige folk» handler det om økt verdiskaping.

Alle partier bør stilles spørsmålet om hvilken politikk de har for økt verdiskaping, primære forutsetning for opprettholdt velferd. En samlet venstreside ønsker jobbene, men annekterer uten problemer viktigste verktøy for jobbskaperne; investeringskapitalen. Til hvilken fordel for dagens unge?

Faktisk.no fulgte debatten i Arendal.

Vi fulgte valgets første partilederdebatt. Faktisk.

Det er interessant å registrere at man unnlot å kommentere påstandene om økende forskjeller med et eneste ord. Faktisk.no har registrert våre annonser som slår fast at Forskjellene i Norge har aldri vært mindre.

Dette er helt motsatt av hva den selvutnevnte sannhetsformidler har berettet siden forrige Stortingsvalgkamp. Faktisk.no sementerer ukritisk venstresidens påstand om økende forskjeller.

www.faktisk.no/artikler/jy2qx/ulikheten-oker-men-ikke-slik-arbeiderpartiet-sa

12.august meldte Faktisk.no til Aksjon for Borgerlig valgseier at «Vi har nå sett nærmere på påstanden, og vi har kommet frem til at den ikke stemmer. Det finnes mye statistikk som viser at ulikheten har vært lavere tidligere».

I vårt tilsvar avviste vi samtlige referanser som ikke inkluderer de store overføringene til innbyggerne. Siden forrige Stortingsvalg har ikke Faktisk.no brydd seg med at eksempelvis lavinntektsfamilier slipper å betale regningen fra barnehagen på 30.000 kroner. Det er på tide å begrunne hvorfor de enorme overføringer til «gratis» velferd ikke skal regnes inn. Et omfang på 460 ekstramilliarder siden 2013 teller ikke for Faktisk.no!

Det er ingen skam å tverrvende i tide. Innbyggerne fortjener å ta viktige valg for seg selv og kommende generasjon, basert på realiteter. Ønsker Faktisk.no å opprettholde status som formidler av de faktiske forhold, er det på høg tid å erkjenne grove feil tilknyttet denne faktasjekkingen. Et tema velgerne definerer som det kanskje aller viktigste i valgkampen. Via feilinformasjon påvirker Faktisk.no Stortingsvalget. Hvem kan leve med det i et demokrati? Vil Faktisk.no bidra til å korrigere begått skade – før velgerne skal bestemme den videre kurs for landet?

Hvorfor øker forskjel­lene i Norge?

Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk.

Del dette innlegget:

Publisert: 17. august 2021