Stem borgerlig!

Vi bor i verdens beste land!

Norge ligger på 1. plass på FN sin oversikt: «Human Development Indicators». Forskjellene i Norge har aldri vært mindre!

Borgerlig politikk kombinerer økt tempo i det grønne skiftet samtidig som vår velferd opprettholdes. Oppskriften er gode rammebetingelser for investeringer i tekniske nyvinninger og innovasjon.

Velstanden finansieres av arbeidsplassene i det private næringsliv. Et borgerlig styre har sørget for rammevilkår som har gjort det mulig for bedriftene å vokse. Bidraget tilbake til fellesskapet har økt med hele 60.000 kr. per innbygger i direkte og indirekte velferd i regjeringsperioden.

Felleskapet er styrket på absolutt alle områder. Håndteringen av pandemien har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Norge har under regjeringen Solberg gått fra 4. til 1. plass i en kåring over verdens beste helsevesen. 

Arbeiderpartiet og Senterpartiets skattepolitikk svekker næringslivet. Partienes avhengighet av SV, MDG og Rødt vil ytterligere underminere privat næringsliv. 

Venstresidens forslag til skattelegging reduserer jobbskapernes muligheter for å skape arbeidsplasser. Følgelig reduseres finansieringen av alle de unike sosiale godene vi i Norge tar for gitt.

Det er også viktig å være klar over at det å kunne opprettholde arbeidsplasser i det offentlige vil være avhengig av et sterkt og konkurransedyktig privat næringsliv.

Det er faktisk så enkelt at en stemme til venstresiden bidrar til å undergrave næringslivets evne til å finansiere dagens velferd og vår utvikling.

Del dette innlegget:

Publisert: 10. september 2021