Stjeler du (fra) dine barns pensjon?

QUIZ

Tror du summen av alle offentlige goder og tjenester, «velferdspakken» til ­innbyggerne for 2022 utgjorde i gjennomsnitt (pr. SSB tabell 10725)

▢  100.000 kroner     ▢  240.000 kroner      ▢ 390.000 kroner

Nåværende uttak fra oljefondet utfordrer hensynet til både egne og våre etterkommeres pensjoner. Norske innbyggere mottar verdens største velferdspakke, en luksuspakke sammenlignet med resten av Europa som svært få av oss kjenner til av omfang eller finansiering.

Kan vi garantere ungdommens kommende pensjoner? -Nei!

Hva skal vi leve av i fremtiden? Kunnskap om hvordan velferdsstaten er ­finansiert, kan bidra med svar.

Finansministeren har fortalt oss at vel 60.000 kroner ­kommer gjennom vår gevinst i oljelotteriet. Vanlige folk betaler i gjennomsnitt ca. 80.000 kroner i inntekt- og formuesskatt. Daglig er 21,3 prosent av arbeidsstyrken borte fra jobb. 14.8 prosent langvarig, pluss 6,5 prosent på grunn av sykefravær. Hvordan finansieres de resterende 250.000 kroner?

Kan god politikk lages uten kunnskap om hvordan verdiene skapes?

Elementer i norske velferdsgoder på ca. 390.000 pr innbygger:

 • 8.900 kroner for offentlig orden og trygghet
 • 14.600 kroner for tryggheten forsvaret gir oss alle
 • 17.400 kroner koster førskole og grunnskolen oss
 • 24.200 kroner for barn, barnehage og familieomsorg
  – herav SV’s ekstra brillestøtte kr. 44.
 • 30.000 kroner til ferdsel langs vei, jernbane, sjø og luft
 • 40.000 kroner er prislappen for alle våre sykehustjenester
 • 53.400 kroner til sykdom og uførhet (293 milliarder kroner)
 • 148.000 kroner totalt koster hele sektoren «sosial beskyttelse»
  inklusiv sykehustjenester, trygd, sykdom og alderdom

Den omfordelte velferdspakken til befolkningen summerer seg til 2150 ­milliarder kroner. Til sammenligning tilsvarte våre 293 milliarder kroner til sykdom og uførhet 45 prosent av Finlands statsbudsjett på 65 milliarder Euro ( for 140.000 flere innbyggere enn Norge)

Viktige oppgaver som utdanning legger til rette for verdiskapning, men vår offentlige pengebruk er abnorm.  Likevel ble en utbredt misnøyekultur dyrket inn mot 2021-valget. Samfunnsdebatten handlet lite om å skape.

Mest om fordeling og krav, senere forsterket av inflasjon og høyere renter.

Uten samtidig informasjon om størrelsen av verdens største omfordeling eller betalingen, er fortellingen at noen burde betale mer. Underforstått «de rike», kapitalistene, profitørene og utnytterne av fellesskapets naturressurser. Felles definert av LO som aktørene innen «bendelormsøkonomien».

Dagens rød-grønne politikk er innrettet slik at den rammer store og små jobb- skapere med kirurgisk presisjon. Da er det direkte naivt å hevde at det samlede skattetrykk er intakt. Systematisk konfiskering av investeringskapitalen er kun egnet til å svekke grunnlaget for virksomhet og arbeidsplasser.

Allerede under Regjeringen Solberg var omfordelingen gigantisk. Deles skatte­betalerne i 6 grupper med like mange i hver, betalte den ene like mye inntekt- og formues­skatt som de 5 ­andre til sammen.

Den ene øverst på stigen betalte like mye som de 5 ­under. Når er om­fordelingen stor nok?

Det manglet ikke på rød-grønne ­advarsler og slagord forut for Stortingsvalget i 2013.

 • Varme hender kontra  «helseprofitører» – (En utspekulert hentydning til «Krigsprofitører»?
 • Det skal skinne av eldreomsorgen
 • Skattelette eller eldreomsorg

Resultatet av de borgerliges politikk ble både skattelette og eldreomsorg.

Arbeiderpartiet bygde 2.040 sykehjemsplasser over 8 år.

Regjeringen Solberg med Høyre og FrP i spissen kombinerte skattelettelser til folk flest på 14,4 milliarder kroner med massive investeringer i velferd og varig infrastruktur. Pandemien ble møtt med nye 12.000 sykehjemsplasser, forbedret transport i verdens beste ambulanser, bedre veier og topp utstyrte sykehus med rekordmange 17 sykepleiere per 1000 innbyggere mot Sveriges 11.

Intensjonen til Aksjon Borgerlig Valgseier er å bidra med kunnskap om hva som er god politikk for finansieringen av fellesskapet.

www.borgerligvalgseier.no

I VG 22. juli stiller vi spørsmålet: –Hva er best politikk for et fellesskap?

Et lite svar på et stort spørsmål kommer lørdag 12. August!

Del dette innlegget:

Publisert: 14. juli 2023