SVs undergraving av norsk velferd

I serien spørsmål som ikke stilles. Fra kapittel 4 i vår nye bok på Kolofon Bokhandel.

Politisk kvarter bekreftet det igjen, 25.august. SV har intet å bidra med i omstillingen av norsk økonomi. Uhemmet nivå på utgiftssiden kombineres med undergraving av privat næringsliv. «Gratis» nevnes 29 ganger i SVs program. Gratis SFO og tannbehandling beregnes til hhv 5,4 milliarder og 6-7 milliarder kroner. Programleder spør Lysbakken: «Hvordan skal du få tak i pengene?»

-Det skal de rikeste i Norge betale for.

Politisk kvarter – TV – I dag – Politisk kvarter – NRK TV

Som for søsterpartiet Rødt må klar tale berømmes! Programleder spør om en øvre grense for beskatningen. Det har ikke SV. Selv 30 milliarder kroner representerer ingen øvre grense. I dette lys blir Senterpartiet og Arbeiderpartiets 8-10 milliarder som mindre skadeverk å regne.

Problemet er at til større rikdom de formuende besitter, til høyere andel er plassert i virksomheter. De aller rikeste har i mange tilfeller midlene til å betale ekstraskatten som den røde statskapitalisme innfører. Spørsmålet er hvorfor det er gunstig for fellesskapet. Den røde horde ser ingen konsekvenser som ekstraskatten påfører jobbskaperne. På tross av mange år i rikspolitikken ser man ingen sammenheng mellom investeringer, sysselsetting og skatteinngang til finansiering av verdens største velferdspakke, 330.000 kroner pr. innbygger.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har ingen programleder i NRK evnet å stille dette spørsmålet: Hva skjer med investeringene når midlene annekteres av den røde horde? Entreprenørenes viktigste jobbskaperverktøy -investeringsmilliardene- er borte. Med de tapte arbeidsplassene forsvinner også skattebidraget til fellesskapet.

For hver krone entreprenørene investerer følger en hel krone til fellesskapet. Innen olje og gass av og til 10 kroner for hver investert krone. Med investeringene følger underleveranser, folk fra trygd til egen inntekt, skatt, moms og andre ringvirkninger.

Den røde statskapitalismen kan selvsagt velge å investere selv – med hvilke fortrinn sammenlignet med Arbeiderpartistatens planøkonomi etter krigen inntil det stoppet av seg selv på 1970-tallet. Hvorfor skal Moxness og Lysbakken oppnå bedre resultater enn milliardsluket Norsk Jernverk? Bedre enn det rød-grønne mageplasket på Mongstad?

Finansdepartementet har beregnet at handlingsrommet for det norske statsbudsjettet om svært kort tid vil være nede på nivå 5 milliarder kroner årlig. I dette lys må man se de rødes populære utdelinger på 5 milliarder kroner her og der. I praksis bekostes hver eneste krone bak løftene i dag av dagens ungdom. Verre er det at ingen stiller spørsmål ved konsekvensen av investeringene som går tapt og derved fellesskapets tapte skattemilliarder. Dette er selvsagt også tapte milliarder for finansieringen av den grønne omstillingen.

Får vi på slutten av valgkampen for første gang se NRKs programledere stille 30 milliarder kroners spørsmålet til den røde horde?

Del dette innlegget:

Publisert: 25. august 2021