Ungdommens store gevinst

Som del av løsningen til spørsmålet om hva vi skal leve av i fremtiden, handler det om folk i jobb. De politiske partiene er samstemt i ønsket om 250.000 nye arbeidsplasser kommende tiår. Hva med rammevilkår for jobbskaperne? Det handler om tilretteleggelse. Hvem vil stille risikovillig kapital på mer enn 5.000 milliarder kroner uten utsikter til gevinst?

Er venstresidens politikk for annektering av jobbskapernes viktigste verktøy, investeringskapitalen,
egnet til å satse i Norge?

Ungdommens gevinst på kort- og lang sikt er direkte relatert til privat næringsliv. På kort sikt jobb,
på lang sikt den bærekraftig velferd. Hvordan kan den sikres uten gode rammevilkår for landets
arbeidsgivere?

Del dette innlegget:

Publisert: 12. juli 2021