Vedtekter

Foreningens navn Foreningens navn er: «AKSJON FOR BORGERLIG VALGSEIER». Foreningen ble stiftet den 08.05.2021. Foreningens hovedsete er i Oslo kommune. Formål Foreningens formål er å bidra til en borgerlig valgseier høsten 2021, men er for øvrig parti­politisk uavhengig. Realisering av formålet – drift Foreningen vil samle inn finansielle midler fra fysiske og juridiske personer og […]