Finansiering av eldreomsorg hviler på positive rammevilkår for privat næringsliv

Et bilde av relasjonen investeringer > velferd.