Finansiering av eldreomsorg hviler på positive rammevilkår for privat næringsliv

Et bilde av relasjonen investeringer > velferd.

Bakgrunnen for annonsen i Klassekampen 18. august var AP’s 6-punkts plan for å vinne valget. Partiets tidligere forsøk på å utøve en «aktiv næringspolitikk» har kostet fellesskapet dyrt. Sammenlignet med Europa sakket Norge med planøkonomi akterut med 17 prosent i etterkrigstiden og inntil første oljemilliard på bok i 1973. Produktiviteten under de 8 år med […]

QUIZZ Ønsker vi å ta hensyn til kommende generasjoner, må nåværende uttak fra oljefondet på 3 prosent årlig reduseres. Tiden er kommet for å ta Regjeringen Solbergs perspektivmelding på alvor. Uttaket siden 1973 utgjør samlet pr innbygger i størrelsesorden ▢  100.000 kroner     ▢  500.000 kroner     ▢  1.000.000 kroner Et lands myndigheter plikter å gjøre det […]

Privat næringsliv skaper verdier og arbeidsplasser primært uten offentlig kapital. I prinsippet skal offentlig sektor og bærekraftige offentlige tjenester baseres på utkommet i privat sektor.

PRESSEMELDING: Frp mottar nye 5 millioner i valgkampstøtte fra foreningen «Aksjon for Borgerlig valgseier»