Velferd må finansieres, også barnehager. En stilling innen omsorgen krever all skatt fra ti vanlige skattebetalere.

Frem mot stortingsvalget er det avgjørende at de fleste forstår at gode rammevilkår for næringslivet er selve fundamentet for å kunne finansiere våre velferdstjenester i årene fremover. Bidra til å formidle at positive rammevilkår for privat næringsliv er fundamentet for våre velferdstjenester! Støtt aksjonen med en pengegave! Ønsker du å bidra til våre aktiviteter under […]

Kunsten å lukke øynene

QUIZZ Ønsker vi å ta hensyn til kommende generasjoner, må nåværende uttak fra oljefondet på 3 prosent årlig reduseres. Tiden er kommet for å ta Regjeringen Solbergs perspektivmelding på alvor. Uttaket siden 1973 utgjør samlet pr innbygger i størrelsesorden ▢  100.000 kroner     ▢  500.000 kroner     ▢  1.000.000 kroner Et lands myndigheter plikter å gjøre det […]

Privat næringsliv skaper verdier og arbeidsplasser primært uten offentlig kapital. I prinsippet skal offentlig sektor og bærekraftige offentlige tjenester baseres på utkommet i privat sektor.

PRESSEMELDING: Frp mottar nye 5 millioner i valgkampstøtte fra foreningen «Aksjon for Borgerlig valgseier»

Av: Styreformann i ABV Fellesforbundets «mektige» leder Jørn Eggum uttaler seg fornøyelig fargerikt konspiratorisk om ABV’s millionstøtte til FrP. I stedet for å snakke tull, hvorfor ikke spørre oss i aksjonen? Så langt har ingen giddet å sjekke fakta. Det blir nesten som han som ønsket å høre nytt spurte «Hva skjer a… fortell, fortell, […]

Venstresiden spekulerer vilt rundt Aksjon Borgerlig Valgseier. Morten Garman svarer til Dagens Næringsliv.

FRP’s forslag til forbedret kjøpekraft vs. regjeringens

QUIZ Tror du summen av alle offentlige goder og tjenester, «velferdspakken» til ­innbyggerne for 2022 utgjorde i gjennomsnitt (pr. SSB tabell 10725) ▢  100.000 kroner     ▢  240.000 kroner      ▢ 390.000 kroner Nåværende uttak fra oljefondet utfordrer hensynet til både egne og våre etterkommeres pensjoner. Norske innbyggere mottar verdens største velferdspakke, en luksuspakke sammenlignet med resten […]