Kunsten å lukke øynene

QUIZZ Ønsker vi å ta hensyn til kommende generasjoner, må nåværende uttak fra oljefondet på 3 prosent årlig reduseres. Tiden er kommet for å ta Regjeringen Solbergs perspektivmelding på alvor. Uttaket siden 1973 utgjør samlet pr innbygger i størrelsesorden ▢  100.000 kroner     ▢  500.000 kroner     ▢  1.000.000 kroner Et lands myndigheter plikter å gjøre det […]

Privat næringsliv skaper verdier og arbeidsplasser primært uten offentlig kapital. I prinsippet skal offentlig sektor og bærekraftige offentlige tjenester baseres på utkommet i privat sektor.

PRESSEMELDING: Frp mottar nye 5 millioner i valgkampstøtte fra foreningen «Aksjon for Borgerlig valgseier»

Av: Styreformann i ABV Fellesforbundets «mektige» leder Jørn Eggum uttaler seg fornøyelig fargerikt konspiratorisk om ABV’s millionstøtte til FrP. I stedet for å snakke tull, hvorfor ikke spørre oss i aksjonen? Så langt har ingen giddet å sjekke fakta. Det blir nesten som han som ønsket å høre nytt spurte «Hva skjer a… fortell, fortell, […]

Venstresiden spekulerer vilt rundt Aksjon Borgerlig Valgseier. Morten Garman svarer til Dagens Næringsliv.

FRP’s forslag til forbedret kjøpekraft vs. regjeringens

QUIZ Tror du summen av alle offentlige goder og tjenester, «velferdspakken» til ­innbyggerne for 2022 utgjorde i gjennomsnitt (pr. SSB tabell 10725) ▢  100.000 kroner     ▢  240.000 kroner      ▢ 390.000 kroner Nåværende uttak fra oljefondet utfordrer hensynet til både egne og våre etterkommeres pensjoner. Norske innbyggere mottar verdens største velferdspakke, en luksuspakke sammenlignet med resten […]

Arbeiderpartiet. Historieforfalskning. Partilova.

Den ideologiske retningen til den nye regjeringen er en logisk brist på flere områder. I sosialistisk ånd hentes milliarder fra «de rike». Problemet er at de med kirurgisk presisjon hentes fra landets største verdiskapere, de mange små og store seddelpresser som jobbskaperne over hele landet representerer. Som følge av denne logiske brist, antar venstresiden at […]