FRP’s forslag til forbedret kjøpekraft vs. regjeringens