Senterpartiets ledelse forleder egne velgere

Partiets velgere er landets mest lojale, ifølge Poll of polls. Med stor lojalitet fra distriktsvelgerne, kan det være interessant å se nærmere på noen av Senterpartiets grunnverdier som definitivt tilhører borgerlig side. Respekten for at egen innsats skal bety noe veier tungt. At storbonden skal belastes med sosialistisk arveskatt på 70% er så langt fra […]

Senterpartiets flukt

Hvorfor skal Senterpartiets ledelse være «kjøpt og betalt» av LO? Ønsker virkelig Senterpartiets borgerlige andel av velgerne fagbevegelsens klamme omfavnelse? Tradisjonelt har partiet fått valgkampstøtten fra organisasjoner innen landbruket. Nå har Fagforbundet og LO tatt over som Senterpartiets største bidragsytere. Fra et parti for bønder, fiskere og distriktene har partiledelsen utviklet Senterpartiet til fullverdig partner […]

Etterord, del 2 av 5

I første del av vårt etterord, etterlyste vi en valgdebatt som omhandlet de større spørsmål. Et av de aller største er -hva vi skal leve av i fremtiden. Et annet er løftet opp som kapittel 2 i vår bok. Hva er god politikk? Demokrati er definitivt en viktig del av den allmene oppfatning av Norge […]

Etterord, del 1 av 5

Først tusen takk til våre givere! Aksjonen har opplevd stor støtte (fra borgerlig side..) noe som har gjort det mulig å gjennomføre en omfattende kampanje. Ved hjelp av returnerte gaver fra Høyre, KrF og Venstre, fikk vi de ekstra midler til å øke trykket mot slutten av valkampen. Ved avslutningen hadde over en million personer […]

Kvifor byggja konflikt mellom by og land?

Som heile venstresida byggjer konflikt mellom fattig og rik, konstruerar  Senterpartiet ein konflikt mellom by og land. Aukande forskjel på fattig og rik? Absolutt ikkje! Høgste internasjonale bustandard. Fellesskapet tek stadig større del av rekningen for innbyggjarane. For lågtløna alt frå SFO til NRK-lisens. For dei som har levd sidan olja strøymde over oss, har vanlege […]

En trygg tilværelse krever sikker inntekt

Jobben er en premissgiver for et trygt liv. Vår mentale helse nyter godt av utfordringene som en god arbeidsplass gir. Forutsigbar inntekt finansierer våre liv og kanskje en hel familie. Gjennom skatter og avgifter – toppet med en femtedel fra oljefondet – troner norske innbyggere suverent på verdens velferdstopp. Det er politiske rammevilkår for jobbskaping […]

Stem borgerlig!

Vi bor i verdens beste land! Norge ligger på 1. plass på FN sin oversikt: «Human Development Indicators». Forskjellene i Norge har aldri vært mindre! Borgerlig politikk kombinerer økt tempo i det grønne skiftet samtidig som vår velferd opprettholdes. Oppskriften er gode rammebetingelser for investeringer i tekniske nyvinninger og innovasjon. Velstanden finansieres av arbeidsplassene i […]

Borgerlig styre gir forutsigbarhet i klimakampen!

Borgerlig politikk kombinerer økt tempo i det grønne skiftet, samtidig som vår velferd opprettholdes. Oppskriften er gode rammebetingelser for investeringer i tekniske nyvinninger og innovasjon. Hvorfor er velferd og rammebetingelser for næringslivet viktig i klimakampen? Enkle budskap fra den rød-grønne opposisjonen kan i første omgang høres ut som gode bidrag i klimakampen. Og enkeltvis er […]

Det handlar om systematisk desinformasjon

Før valget i 2017 hadde Dagsnytt 18 sending frå eit studio etablert rett framfor Stortinget. Som før dette valget gjekk det i skattelette og «dei store pengane til dei rike». Me spurde ansvarleg for sendinga om kvifor ingen gadd rekna ut storleiken på denne skatteletten. Faktum var at «folk flest» fekk 40 gonger meir i […]