«Hva vil Høyre egentlig gjøre for næringslivet i Norge?»

Cecilie Myrseth fra Troms: Norge trenger en aktiv næringspolitikk. «De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid.» Innlegg: Norge trenger en aktiv næringspolitikk | DN Dagens Arbeiderpartipolitikere burde lære av egen fortid. Cecilie Myrseth ble født 5 år etter at datidens Ap-ledere hadde slaktet egen «aktive […]

Slakter laksemilliardæren: – Usmakelig og trist (dagbladet.no)

– Poenget er at formuesskatten går på personer, ikke bedriften. Når bedriften er verdt så mye som det Gustav Witzøes bedrift er, så er det bare rimelig at han bidrar til fellesskapet, fortsetter Støre. Igjen viser Arbeiderpartiets ledere begrensede kunnskaper om hvordan norsk velferd skapes. Investeringer er avhengig av kapital, investeringene er forutsetninger for å […]

Rødt: Hvilke investeringer ligger bak en arbeidsplass?

Strategene på høyresida har tydeligvis bestemt seg for at den beste måten å vinne debatten om ulikhet på er å nekte for at ulikhet er et problem. Publisert i Klassekampen og på hjemmesiden. Forskjellsfornekting (roedt.no) Det er ingen på borgerlig side som ignorerer ulikhet som problem. Men vi vil fortsette å dokumentere at forskjellene i Norge aldri […]

Dagsavisen om «Høyres sanne ansikt»

Igjen illustreres manglene ved egen politikk. Denne gang er fortellingen: Små forskjeller er bra for samholdet i samfunnet. Det bidrar også til mer vekst og verdiskapning. Den nordiske samfunnsmodellen er i så måte en suksess og må derfor pleies. Sosialdemokratisk politikk er svaret. Høyre drar i gal retning når politikere som Ove Trellevik etterlyser flere […]

Dagbladet og de rike – Lysbakkens lovnad

«Dette er en lederartikkel fra Dagbladet, og gir uttrykk for avisas syn. Dagbladets politiske redaktør svarer for lederartikkelen.« Arveavgift: – Ingen gladmelding om arven (dagbladet.no) «…skatt på arv henvises til historiens skraphaug. Det er et sykdomstegn for norsk politikk.» Audun Lysbakken, SV | Audun Lysbakken lover skattesjokk: – Festen til de rike er snart slutt […]

Ove Trellevik i Dagbladet

De rikeste har økt sin andel av formuen hvert år siden Solberg-regjeringen tiltrådte. Men hva er problemet siden hver husstand også er blitt rikere samtidig som det er blitt færre sosialhjelpsmottakere, flere inkluderes i arbeidslivet og andelen husløse er halvert? Jo, problemet er at vi har fått flere milliardærer i landet. Det er det som er […]

Aktuelt

Dagsavisens leder 9.juli: La dem spise kake. Bedre argumenter for formuesskatt enn intervjuer med Stein Erik Hagen finner man ikke. www.dagsavisen.no/debatt/leder/2021/07/09/la-dem-spise-kake/ Røykjaren, folk frå Bærum og dei rike er legale og ynda mobbeobjekt for venstresida. Korleis er det mogeleg for sentrale folk i dei politiske miljø å ikkje forstå at investeringen er sjølve grunnlaget for […]

Kritikk fra venstresiden

«RASERT VELFERD?» «Summen av regjeringens politikk har gjort det vanskeligere for vanlige folk å leve sine liv. De har gitt skattelette til de på toppen, og kuttet overfor svake grupper.» Sitatet kommer ikke fra et tilfeldig blogginnlegg, men fra innledningen av Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2020. …Summen av regjeringens politikk har gjort det vanskeligere for vanlige […]

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Fellesskapets enorme utgiftsside målt ved statsbudsjettet, er større enn Sveriges med flere enn 10 millioner innbyggere. Aner vi konturene av norsk økonomi omtalt i et nært forestående program a-la TV3’s “Luksusfellen”? Vår sparekonto har passert 12.000 milliarder kroner. Nåværende pensjonsforpliktelser er på ca. 10.000 milliarder kroner. Imidlertid tar vi nå mer enn 300 milliarder kroner […]

Politikk for hele Norge

Norge er verdens tredje rikeste land. Et tall som kommer frem ved å dele den samlede verdiskaping, brutto nasjonalprodukt, med antall innbyggere. Inntektene fra oljenæringen vil falle. Det betyr at vi må ta hele landet i bruk for å øke verdiskapingen på andre områder. Hvorfor? For å sikre velferden for alle i Norge. Uansett hvor […]