Arbeiderpartiet. Meir historieforfalskning.

Jon Hustad tek oss i dagens utgåve av Dag og Tid gjennom Jan Eivind Myhre si nye bok Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie. Hustad gir oss innleiinga frå boka: «Da Landsorganisasjonen ble stiftet i 1899, var Norge nest fattigst i Europa, bare Irland var fattigere. Det hevdet ihvertfall Yngve Haagensen […]