Rødt: Når der ikke er mer å omfordele

Norges problem er ikke størrelsen på sparegrisen. Både sentralbanksjef og finansminister har forgjeves forsøkt å advare mot uttak større enn de årlige innskudd. Allerede i kommende stortingsperiode vil partiene på venstresiden bli tvunget til å ta stilling til følgende problemstilling: Er man klar for å knuse sparegrisen? Rødt og SV «løser» dette midlertidig gjennom overføring […]

SVs undergraving av norsk velferd

Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.

Ap om vanlige folks tur: Kr. 1,40 pr dag

Det er dette som Ap lover vanlige folk -de fleste av oss- i partiets alternative 2021-budsjett. Opp fra kr. 1,35 i partiets 2020-budsjett. Litt regning kreves: Arbeiderpartiets alternative budsjett – 2021 (cloudinary.com) Figur 1. Lavere skatt på folks inntekt har en dokumentert effekt på arbeidstilbudet. Det er interessant å registrere at når Ap tilbyr skattelette, […]

Faktisk.no dømmer oss «Faktisk feil» om forskjeller. Vi om Faktisk.no: Helt feil!

www.faktisk.no/artikler/z3mdg/jo-det-har-vaert-lavere-forskjeller-i-norge-for Vår hovedkritikk av Faktisk.no er at de serverer informasjon som påvirker velgerne basert på enkeltforskeres (SSB: Aaberge m. fl.) måte å forstå virkeligheten på. En virkelighetsforståelse flere enn vi stiller store spørsmålstegn ved. I et kritisk perspektiv er ingen forskere «uavhengige». Metoder, virkelighetsforståelse og politisk ståsted påvirker også forskning. Det viktigste: Ignoreringen av verdens […]

VG om Borgerlig valgseier

Ofte ønsker de som donerer penger til en sak å være anonyme, både de som gir litt og de som gir mer. Omstridt forening har gitt 1,1 million til de borgerlige: Har ikke sjekket hvor pengene kommer fra – VG Ingen som jobber med borgerlig valgseier får lønn. Men vi kjøper tjenester og annonseplass i […]

Partilederdebatten: Spørsmål som ikke stilles

Partilederdebattene går sin gang uten at programlederne evner å stille de mest elementære spørsmål. Arendal 2021 fire uker før Stortingsvalget er intet unntak. Årene går uten at media eksempelvis forsøker å belyse denne problematiske skatteletten til de rike. Hvem er de rike, hvor stor er skatteletten, hva er problemet og fremfor alt: Finnes ingen positive […]

Venstresidens fortelling om formuesskatten

NHO om rikinger: – Vi må tro dem, selv om vi ikke har makrotall som bekrefter dette. Med denne overskriften illustrerer E24 hvordan venstresiden serverer en fordreid virkelighet. https://e24.no/norsk-oekonomi/i/XqjJoW/nho-om-rikinger-vi-maa-tro-dem-selv-om-vi-ikke-har-makrotall-som-bekrefter-dette Slik fungerer det: Det starter allerede med vinklingen av overskriften. Landet har 200.000 småbedriftseiere, men det er «de rike» som skal fokuseres. «Vi må tro dem, […]

Stem på bedriftene!

Holdningen til næringslivet er positivt i våre naboland, mens det i Norge er preget av stor grad av skepsis. Hvordan kom vi dit i landet med verdens største velferdspakke? Fagforeningslederen for norske bedrifter har i et innlegg på E24 pekt på næringslivets betydning for norsk velferd. Hvorfor er NHO-sjefen på dette grunnlag sjanseløs for å […]