Arbeiderpartiet. Historieforfalskning. Partilova.

Den ideologiske retningen til den nye regjeringen er en logisk brist på flere områder. I sosialistisk ånd hentes milliarder fra «de rike». Problemet er at de med kirurgisk presisjon hentes fra landets største verdiskapere, de mange små og store seddelpresser som jobbskaperne over hele landet representerer. Som følge av denne logiske brist, antar venstresiden at […]

Mens Regjeringen Solberg likebehandlet partene i arbeidslivet, gikk alle viktige saker gjennom de 8 RødGrønne år først via LO. Det skulle bare mangle når LO har fast plass i Arbeiderpartiets styre og lederjobben i partiets valgkomite. Arbeiderpartiets nye arbeidsminister innfant seg således allerede første arbeidsdag på LO-sjefens kontor. Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: […]

Fortellingen i Hurdalsplattformen er et løft for distriktene og «vanlige folk». Hva er realitetene og hvordan legges det til rette for finansieringen av et ubegrenset antall løfter fra valgkampen?

Realveksten i innbyggernes direkte og indirekte velferd har økt med 60.000 kroner siden 2013, til over 300.000 kroner. Likevel har over halvparten av velgerne til venstresidens tre største partier definert de påstått økende forskjeller i verdens mest omfordelte land som viktigeste sak. Hvordan er dette mulig? Hvor var interessen i valgkampen for helt vesentlige spørsmål […]

Partiets velgere er landets mest lojale, ifølge Poll of polls. Med stor lojalitet fra distriktsvelgerne, kan det være interessant å se nærmere på noen av Senterpartiets grunnverdier som definitivt tilhører borgerlig side. Respekten for at egen innsats skal bety noe veier tungt. At storbonden skal belastes med sosialistisk arveskatt på 70% er så langt fra […]

Hvorfor skal Senterpartiets ledelse være «kjøpt og betalt» av LO? Ønsker virkelig Senterpartiets borgerlige andel av velgerne fagbevegelsens klamme omfavnelse? Tradisjonelt har partiet fått valgkampstøtten fra organisasjoner innen landbruket. Nå har Fagforbundet og LO tatt over som Senterpartiets største bidragsytere. Fra et parti for bønder, fiskere og distriktene har partiledelsen utviklet Senterpartiet til fullverdig partner […]

I første del av vårt etterord, etterlyste vi en valgdebatt som omhandlet de større spørsmål. Et av de aller største er -hva vi skal leve av i fremtiden. Et annet er løftet opp som kapittel 2 i vår bok. Hva er god politikk? Demokrati er definitivt en viktig del av den allmene oppfatning av Norge […]

Først tusen takk til våre givere! Aksjonen har opplevd stor støtte (fra borgerlig side..) noe som har gjort det mulig å gjennomføre en omfattende kampanje. Ved hjelp av returnerte gaver fra Høyre, KrF og Venstre, fikk vi de ekstra midler til å øke trykket mot slutten av valkampen. Ved avslutningen hadde over en million personer […]

Som heile venstresida byggjer konflikt mellom fattig og rik, konstruerar  Senterpartiet ein konflikt mellom by og land. Aukande forskjel på fattig og rik? Absolutt ikkje! Høgste internasjonale bustandard. Fellesskapet tek stadig større del av rekningen for innbyggjarane. For lågtløna alt frå SFO til NRK-lisens. For dei som har levd sidan olja strøymde over oss, har vanlege […]