Vi bor i verdens beste land! Norge ligger på 1. plass på FN sin oversikt: «Human Development Indicators». Forskjellene i Norge har aldri vært mindre! Borgerlig politikk kombinerer økt tempo i det grønne skiftet samtidig som vår velferd opprettholdes. Oppskriften er gode rammebetingelser for investeringer i tekniske nyvinninger og innovasjon. Velstanden finansieres av arbeidsplassene i […]

Borgerlig politikk kombinerer økt tempo i det grønne skiftet, samtidig som vår velferd opprettholdes. Oppskriften er gode rammebetingelser for investeringer i tekniske nyvinninger og innovasjon. Hvorfor er velferd og rammebetingelser for næringslivet viktig i klimakampen? Enkle budskap fra den rød-grønne opposisjonen kan i første omgang høres ut som gode bidrag i klimakampen. Og enkeltvis er […]

Før valget i 2017 hadde Dagsnytt 18 sending frå eit studio etablert rett framfor Stortinget. Som før dette valget gjekk det i skattelette og «dei store pengane til dei rike». Me spurde ansvarleg for sendinga om kvifor ingen gadd rekna ut storleiken på denne skatteletten. Faktum var at «folk flest» fekk 40 gonger meir i […]

Norges problem er ikke størrelsen på sparegrisen. Både sentralbanksjef og finansminister har forgjeves forsøkt å advare mot uttak større enn de årlige innskudd. Allerede i kommende stortingsperiode vil partiene på venstresiden bli tvunget til å ta stilling til følgende problemstilling: Er man klar for å knuse sparegrisen? Rødt og SV «løser» dette midlertidig gjennom overføring […]

Det grønne skiftet: Ønskes mer enn slagord? På tide å diskutere industriens virkemidler; forutsetningene for å investere.

De totale utslipp av klimagasser er redusert med 8 prosent fra 2013 til 2020.

Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.

Det er dette som Ap lover vanlige folk -de fleste av oss- i partiets alternative 2021-budsjett. Opp fra kr. 1,35 i partiets 2020-budsjett. Litt regning kreves: Arbeiderpartiets alternative budsjett – 2021 (cloudinary.com) Figur 1. Lavere skatt på folks inntekt har en dokumentert effekt på arbeidstilbudet. Det er interessant å registrere at når Ap tilbyr skattelette, […]

www.faktisk.no/artikler/z3mdg/jo-det-har-vaert-lavere-forskjeller-i-norge-for Vår hovedkritikk av Faktisk.no er at de serverer informasjon som påvirker velgerne basert på enkeltforskeres (SSB: Aaberge m. fl.) måte å forstå virkeligheten på. En virkelighetsforståelse flere enn vi stiller store spørsmålstegn ved. I et kritisk perspektiv er ingen forskere «uavhengige». Metoder, virkelighetsforståelse og politisk ståsted påvirker også forskning. Det viktigste: Ignoreringen av verdens […]

Ofte ønsker de som donerer penger til en sak å være anonyme, både de som gir litt og de som gir mer. Omstridt forening har gitt 1,1 million til de borgerlige: Har ikke sjekket hvor pengene kommer fra – VG Ingen som jobber med borgerlig valgseier får lønn. Men vi kjøper tjenester og annonseplass i […]