Velferd må finansieres, også barnehager. En stilling innen omsorgen krever all skatt fra ti vanlige skattebetalere.

Finansiering av eldreomsorg hviler på positive rammevilkår for privat næringsliv

Bakgrunnen for annonsen i Klassekampen 18. august var AP’s 6-punkts plan for å vinne valget. Partiets tidligere forsøk på å utøve en «aktiv næringspolitikk» har kostet fellesskapet dyrt. Sammenlignet med Europa sakket Norge med planøkonomi akterut med 17 prosent i etterkrigstiden og inntil første oljemilliard på bok i 1973. Produktiviteten under de 8 år med […]

Arbeiderpartiet. Historieforfalskning. Partilova.

Fortellingen i Hurdalsplattformen er et løft for distriktene og «vanlige folk». Hva er realitetene og hvordan legges det til rette for finansieringen av et ubegrenset antall løfter fra valgkampen?

I første del av vårt etterord, etterlyste vi en valgdebatt som omhandlet de større spørsmål. Et av de aller største er -hva vi skal leve av i fremtiden. Et annet er løftet opp som kapittel 2 i vår bok. Hva er god politikk? Demokrati er definitivt en viktig del av den allmene oppfatning av Norge […]

Det er dette som Ap lover vanlige folk -de fleste av oss- i partiets alternative 2021-budsjett. Opp fra kr. 1,35 i partiets 2020-budsjett. Litt regning kreves: Arbeiderpartiets alternative budsjett – 2021 (cloudinary.com) Figur 1. Lavere skatt på folks inntekt har en dokumentert effekt på arbeidstilbudet. Det er interessant å registrere at når Ap tilbyr skattelette, […]

Cecilie Myrseth fra Troms: Norge trenger en aktiv næringspolitikk. «De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid.» Innlegg: Norge trenger en aktiv næringspolitikk | DN Dagens Arbeiderpartipolitikere burde lære av egen fortid. Cecilie Myrseth ble født 5 år etter at datidens Ap-ledere hadde slaktet egen «aktive […]