De totale utslipp av klimagasser er redusert med 8 prosent fra 2013 til 2020.

I valgkampen før 2013-valget var fortellingen «Eldreomsorg eller skattelette». Innen kommunevalget 2015 hadde vi fått oljekrisen. Gullkalvens inntekter raste nedover i takt med oljeprisen til ulønnsomme nivåer. AP innså at impulser til investeringer i privat sektor var god politikk mht investeringer og sysselsetting. Selskapsskatten ble redusert etter tverrpolitisk vedtak, med unntak av SV. Dermed ble […]