Det er dette som Ap lover vanlige folk -de fleste av oss- i partiets alternative 2021-budsjett. Opp fra kr. 1,35 i partiets 2020-budsjett. Litt regning kreves: Arbeiderpartiets alternative budsjett – 2021 (cloudinary.com) Figur 1. Lavere skatt på folks inntekt har en dokumentert effekt på arbeidstilbudet. Det er interessant å registrere at når Ap tilbyr skattelette, […]

«Dette er en lederartikkel fra Dagbladet, og gir uttrykk for avisas syn. Dagbladets politiske redaktør svarer for lederartikkelen.« Arveavgift: – Ingen gladmelding om arven (dagbladet.no) «…skatt på arv henvises til historiens skraphaug. Det er et sykdomstegn for norsk politikk.» Audun Lysbakken, SV | Audun Lysbakken lover skattesjokk: – Festen til de rike er snart slutt […]

De rikeste har økt sin andel av formuen hvert år siden Solberg-regjeringen tiltrådte. Men hva er problemet siden hver husstand også er blitt rikere samtidig som det er blitt færre sosialhjelpsmottakere, flere inkluderes i arbeidslivet og andelen husløse er halvert? Jo, problemet er at vi har fått flere milliardærer i landet. Det er det som er […]