De totale utslipp av klimagasser er redusert med 8 prosent fra 2013 til 2020.

Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.

Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk. Allerede i overskriften snubler Faktisk.no med en feilaktig konklusjon. Det blir ikke bedre når bevisførselen er en vag uttalelse fra politisk hold: Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv […]

Igjen illustreres manglene ved egen politikk. Denne gang er fortellingen: Små forskjeller er bra for samholdet i samfunnet. Det bidrar også til mer vekst og verdiskapning. Den nordiske samfunnsmodellen er i så måte en suksess og må derfor pleies. Sosialdemokratisk politikk er svaret. Høyre drar i gal retning når politikere som Ove Trellevik etterlyser flere […]

«Dette er en lederartikkel fra Dagbladet, og gir uttrykk for avisas syn. Dagbladets politiske redaktør svarer for lederartikkelen.« Arveavgift: – Ingen gladmelding om arven (dagbladet.no) «…skatt på arv henvises til historiens skraphaug. Det er et sykdomstegn for norsk politikk.» Audun Lysbakken, SV | Audun Lysbakken lover skattesjokk: – Festen til de rike er snart slutt […]