SVs undergraving av norsk velferd

Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.

Faktisk.no om større forskjeller

Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk. Allerede i overskriften snubler Faktisk.no med en feilaktig konklusjon. Det blir ikke bedre når bevisførselen er en vag uttalelse fra politisk hold: Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv […]

Dagsavisen om «Høyres sanne ansikt»

Igjen illustreres manglene ved egen politikk. Denne gang er fortellingen: Små forskjeller er bra for samholdet i samfunnet. Det bidrar også til mer vekst og verdiskapning. Den nordiske samfunnsmodellen er i så måte en suksess og må derfor pleies. Sosialdemokratisk politikk er svaret. Høyre drar i gal retning når politikere som Ove Trellevik etterlyser flere […]

Dagbladet og de rike – Lysbakkens lovnad

«Dette er en lederartikkel fra Dagbladet, og gir uttrykk for avisas syn. Dagbladets politiske redaktør svarer for lederartikkelen.« Arveavgift: – Ingen gladmelding om arven (dagbladet.no) «…skatt på arv henvises til historiens skraphaug. Det er et sykdomstegn for norsk politikk.» Audun Lysbakken, SV | Audun Lysbakken lover skattesjokk: – Festen til de rike er snart slutt […]