Holdningen til næringslivet er positivt i våre naboland, mens det i Norge er preget av stor grad av skepsis. Hvordan kom vi dit i landet med verdens største velferdspakke? Fagforeningslederen for norske bedrifter har i et innlegg på E24 pekt på næringslivets betydning for norsk velferd. Hvorfor er NHO-sjefen på dette grunnlag sjanseløs for å […]