Før valget i 2017 hadde Dagsnytt 18 sending frå eit studio etablert rett framfor Stortinget. Som før dette valget gjekk det i skattelette og «dei store pengane til dei rike». Me spurde ansvarleg for sendinga om kvifor ingen gadd rekna ut storleiken på denne skatteletten. Faktum var at «folk flest» fekk 40 gonger meir i […]

Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk. Allerede i overskriften snubler Faktisk.no med en feilaktig konklusjon. Det blir ikke bedre når bevisførselen er en vag uttalelse fra politisk hold: Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv […]