De totale utslipp av klimagasser er redusert med 8 prosent fra 2013 til 2020.