Det grønne skiftet: Ønskes mer enn slagord? På tide å diskutere industriens virkemidler; forutsetningene for å investere.