Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk. Allerede i overskriften snubler Faktisk.no med en feilaktig konklusjon. Det blir ikke bedre når bevisførselen er en vag uttalelse fra politisk hold: Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv […]