Før valget i 2017 hadde Dagsnytt 18 sending frå eit studio etablert rett framfor Stortinget. Som før dette valget gjekk det i skattelette og «dei store pengane til dei rike». Me spurde ansvarleg for sendinga om kvifor ingen gadd rekna ut storleiken på denne skatteletten. Faktum var at «folk flest» fekk 40 gonger meir i […]

Partilederdebattene går sin gang uten at programlederne evner å stille de mest elementære spørsmål. Arendal 2021 fire uker før Stortingsvalget er intet unntak. Årene går uten at media eksempelvis forsøker å belyse denne problematiske skatteletten til de rike. Hvem er de rike, hvor stor er skatteletten, hva er problemet og fremfor alt: Finnes ingen positive […]

Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk. Allerede i overskriften snubler Faktisk.no med en feilaktig konklusjon. Det blir ikke bedre når bevisførselen er en vag uttalelse fra politisk hold: Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv […]

Igjen illustreres manglene ved egen politikk. Denne gang er fortellingen: Små forskjeller er bra for samholdet i samfunnet. Det bidrar også til mer vekst og verdiskapning. Den nordiske samfunnsmodellen er i så måte en suksess og må derfor pleies. Sosialdemokratisk politikk er svaret. Høyre drar i gal retning når politikere som Ove Trellevik etterlyser flere […]