Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.