Finansiering av eldreomsorg hviler på positive rammevilkår for privat næringsliv