Finansiering av eldreomsorg hviler på positive rammevilkår for privat næringsliv

De totale utslipp av klimagasser er redusert med 8 prosent fra 2013 til 2020.

Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.

Det er dette som Ap lover vanlige folk -de fleste av oss- i partiets alternative 2021-budsjett. Opp fra kr. 1,35 i partiets 2020-budsjett. Litt regning kreves: Arbeiderpartiets alternative budsjett – 2021 (cloudinary.com) Figur 1. Lavere skatt på folks inntekt har en dokumentert effekt på arbeidstilbudet. Det er interessant å registrere at når Ap tilbyr skattelette, […]

Partilederdebattene går sin gang uten at programlederne evner å stille de mest elementære spørsmål. Arendal 2021 fire uker før Stortingsvalget er intet unntak. Årene går uten at media eksempelvis forsøker å belyse denne problematiske skatteletten til de rike. Hvem er de rike, hvor stor er skatteletten, hva er problemet og fremfor alt: Finnes ingen positive […]

I valgkampen før 2013-valget var fortellingen «Eldreomsorg eller skattelette». Innen kommunevalget 2015 hadde vi fått oljekrisen. Gullkalvens inntekter raste nedover i takt med oljeprisen til ulønnsomme nivåer. AP innså at impulser til investeringer i privat sektor var god politikk mht investeringer og sysselsetting. Selskapsskatten ble redusert etter tverrpolitisk vedtak, med unntak av SV. Dermed ble […]