SVs undergraving av norsk velferd

Venstresidens behandling av privat næringsliv som om tapte investeringer er uten konsekvenser for sysselsetting og skatteinngang til finansiering av vår velferd.

Ap om vanlige folks tur: Kr. 1,40 pr dag

Det er dette som Ap lover vanlige folk -de fleste av oss- i partiets alternative 2021-budsjett. Opp fra kr. 1,35 i partiets 2020-budsjett. Litt regning kreves: Arbeiderpartiets alternative budsjett – 2021 (cloudinary.com) Figur 1. Lavere skatt på folks inntekt har en dokumentert effekt på arbeidstilbudet. Det er interessant å registrere at når Ap tilbyr skattelette, […]

Partilederdebatten: Spørsmål som ikke stilles

Partilederdebattene går sin gang uten at programlederne evner å stille de mest elementære spørsmål. Arendal 2021 fire uker før Stortingsvalget er intet unntak. Årene går uten at media eksempelvis forsøker å belyse denne problematiske skatteletten til de rike. Hvem er de rike, hvor stor er skatteletten, hva er problemet og fremfor alt: Finnes ingen positive […]

APs fortelling før 2017-valget

I valgkampen før 2013-valget var fortellingen «Eldreomsorg eller skattelette». Innen kommunevalget 2015 hadde vi fått oljekrisen. Gullkalvens inntekter raste nedover i takt med oljeprisen til ulønnsomme nivåer. AP innså at impulser til investeringer i privat sektor var god politikk mht investeringer og sysselsetting. Selskapsskatten ble redusert etter tverrpolitisk vedtak, med unntak av SV. Dermed ble […]