QUIZZ Ønsker vi å ta hensyn til kommende generasjoner, må nåværende uttak fra oljefondet på 3 prosent årlig reduseres. Tiden er kommet for å ta Regjeringen Solbergs perspektivmelding på alvor. Uttaket siden 1973 utgjør samlet pr innbygger i størrelsesorden ▢  100.000 kroner     ▢  500.000 kroner     ▢  1.000.000 kroner Et lands myndigheter plikter å gjøre det […]

Venstresiden snakker ned Nord-Norge, gjerne frontet av Senterpartiet. Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum startet valgkampen i Nord-Norge, handlet det om en landsdel han kaller «hardt rammet av regjeringens reformer». På hver sin planet – VG Erna Solbergs kilder til informasjon i nord er mange etter alle år i politikken, men selvsagt ikke 100% objektive. Det […]