Venstresiden spekulerer vilt rundt Aksjon Borgerlig Valgseier. Morten Garman svarer til Dagens Næringsliv.

Først tusen takk til våre givere! Aksjonen har opplevd stor støtte (fra borgerlig side..) noe som har gjort det mulig å gjennomføre en omfattende kampanje. Ved hjelp av returnerte gaver fra Høyre, KrF og Venstre, fikk vi de ekstra midler til å øke trykket mot slutten av valkampen. Ved avslutningen hadde over en million personer […]

De totale utslipp av klimagasser er redusert med 8 prosent fra 2013 til 2020.